Vplivi epidemije so vidni tako na fizični kot psihološki dobrobiti ljudi, vendar stres ni začel obstajati s pojavom virusa. Z njim smo se dnevno srečevali že prej. Tisto, kar je bilo drugače, so bili neznani in nepričakovani stresorji. Pandemija je spremenila delovno okolje in procese, spremenili pa so se tudi naši zaposleni. V teh trenutkih so bile ključnega pomena veščine spopadanja s stresom in podpora, ki smo jo kot delodajalec lahko ponudili pri skrbi, ne le za fizično temveč tudi duševno zdravje.

Skrb za duševno zdravje je v kriznih situacijah marsikdaj pozabljena, strah pred neznanim pa lahko zaposlene na veliko področjih ohromi. Ljudje se po navadi bojimo neznanega ali nečesa, kar ne moremo popolnoma nadzorovati. V nepredvidljivih situacijah je povsem normalno, da se počutimo žalostne, pod stresom, jezne, prestrašene ali zmedene. Čeprav je strah nekaj neotipljivega, pa lahko, če ga je preveč, v trenutni situaciji naredi veliko več škode kot koristi. V kriznih situacijah ljudje skupinsko posegamo po informacijah, ki so ažurne, hitre in pogoste, pri tem pa ne preverimo vedno, katere informacije so dejansko realne in preverjene. Strah je naraven odziv našega telesa na ogrožajočo situacijo, v kateri imamo občutek nemoči. Ker želimo preživeti, se na občutek, ki ga strah povzroča, ljudje odzivamo različno. Z željo po spodbujanju zaposlenih, ne samo k skrbi za fizično zdravje temveč tudi k skrbi za duševno zdravje in uporabo informacij s preverjenimi viri, smo v podjetju Weiler Abrasives z njimi že v prvih dneh prihoda koronavirusa v Slovenijo delili članek z razlago o tem, kako se ljudje različno odzivamo na ogrožajočo situacijo. V članku smo pojasnili praktične nasvete, kako poskusiti ohraniti mirno kri in poiskati pozitivne strani, kako odgovorno nakupovati, kako upoštevati navodila in kritično presoditi informacije, pri čemer smo dodali tudi povezave z dostopnimi podatki o preverjenih aktualnih informacijah. Ta korak je sicer pripomogel k pravemu ravnanju tistih zaposlenih, ki so ga prebrali. Kot ključnega pomena za opolnomočenje zaposlenih v skrbi za duševno zdravje pa prepoznavamo projekt 60-dnevni izziv za dobro počutje, ki smo ga v podjetju razvili že leta 2019.

Usmeritev v razvoj veščin