V sodobni družbi tehnološke inovacije, globalizacija, demografske in podnebne spremembe, porast digitalnih tehnologij in umetne inteligence po navedbah Mednarodne organizacije dela igrajo ključno vlogo pri hitreje kot kadarkoli doslej spreminjajočem se svetu dela.

Omenjene spremembe pomembno vplivajo tako na naravo kot tudi potek dela. Delo se spreminja v vseh pogledih besede; spreminjajo se poklici, hkrati nastajajo novi, spet drugi izginjajo, vse bolj prožne so tudi oblike zaposlitve. Posameznik, ki vstopa na trg dela, dandanes ne more več pričakovati, da bi enako delo opravljal skozi celotno delovno kariero, kot je bilo to mogoče še pred nekaj desetletji.

Zato je vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pomemben dejavnik tako za razvoj posameznika kot tudi podjetja. Na podlagi podatkov Eurostata Evropska komisija ugotavlja, da je učenje odraslih močno povezano s produktivnostjo; korelacija med obema je pozitivna (0,58). V primeru, da zaposleni nimajo ustreznih znanj, lahko prihaja do težav, kot so nemotiviranost in nezadovoljstvo.

Hkrati vemo, da delo ni več le delo, temveč predstavlja posameznikovo vlogo v družbi in ga determinira. Seveda pa se lahko vprašamo, do kakšne mere lahko večja prožnost dela tako na organizacijski kot tudi vsebinski ravni sploh še determinira posameznika. S tem se ukvarjajo številni in pogosto ugotavljajo, da je poleg ustreznih delovnih pogojev ključnega pomena prav vseživljenjsko učenje, tako z vidika posameznika kot tudi delovne organizacije in ne nazadnje celotne družbe, v kateri živimo.