V sodobni družbi tehnološke inovacije, globalizacija, demografske in podnebne spremembe, porast digitalnih tehnologij in umetne inteligence po navedbah Mednarodne organizacije dela igrajo ključno vlogo pri hitreje kot kadarkoli doslej spreminjajočem se svetu dela.

Omenjene spremembe pomembno vplivajo tako na naravo kot tudi potek dela. Delo se spreminja v vseh pogledih besede; spreminjajo se poklici, hkrati nastajajo novi, spet drugi izginjajo, vse bolj prožne so tudi oblike zaposlitve. Posameznik, ki vstopa na trg dela, dandanes ne more več pričakovati, da bi enako delo opravljal skozi celotno delovno kariero, kot je bilo to mogoče še pred nekaj desetletji.