SLOVENSKA ORODJA ZA
PRESOJO PSIHOSOCIALNIH
TVEGANJ IN
OBVLADOVANJE STRESA

dr. Lilijana Šprah, raziskovalka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU na področju medicinske in zdravstvene psihologije

Facebook
LinkedIn

Psihosocialna tveganja in stres v delovnem okolju in zunaj njega predstavljajo danes enega ključnih izzivov, ki ogrožajo poklicno zdravje in varnost delavcev. Kljub relativno črnogledim napovedim o epidemičnih razsežnostih stresa in njegovih posledic pa je vendarle dobra novica ta, da je stres možno obvladati. V slovenskem prostoru je od leta 2016 v ta namen na voljo prosto dostopno spletno orodje (e-OPSA), ki tudi v mednarodnem pogledu predstavlja novost na področju pristopov k obvladovanju psihosocialnih tveganj in stresa.

Vir: Unsplash

Psihosocialna tveganja povezujemo s t. i. indirektnim tveganjem za ogrožanje zdravja zaposlenih in delovne organizacije, saj izzovejo občutek stresa in posledično povečujejo verjetnost za zdravstvene zaplete pri zaposlenih20