SLOVENSKA ORODJA ZA
PRESOJO PSIHOSOCIALNIH
TVEGANJ IN
OBVLADOVANJE STRESA

dr. Lilijana Šprah, raziskovalka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU na področju medicinske in zdravstvene psihologije

Facebook
Twitter
Google Plus
LinkedIn

Psihosocialna tveganja in stres v delovnem okolju in zunaj njega predstavljajo danes enega ključnih izzivov, ki ogrožajo poklicno zdravje in varnost delavcev. Kljub relativno črnogledim napovedim o epidemičnih razsežnostih stresa in njegovih posledic pa je vendarle dobra novica ta, da je stres možno obvladati. V slovenskem prostoru je od leta 2016 v ta namen na voljo prosto dostopno spletno orodje (e-OPSA), ki tudi v mednarodnem pogledu predstavlja novost na področju pristopov k obvladovanju psihosocialnih tveganj in stresa.

Vir: Unsplash

Psihosocialna tveganja povezujemo s t. i. indirektnim tveganjem za ogrožanje zdravja zaposlenih in delovne organizacije, saj izzovejo občutek stresa in posledično povečujejo verjetnost za zdravstvene zaplete pri zaposlenih20