Podjetniško okolje je podvrženo nenehnim spremembam. Eno najpomembnejših vlog uvajanja sprememb na delovnem mestu je odigrala prav digitalna preobrazba. Lahko trdimo, da je v času digitalne preobrazbe prestrukturiranje organizacijske kulture eden najpomembnejših in včasih najtežjih izzivov podjetja, saj se nujnost po spremembah uveljavlja z nepredstavljivo hitrostjo.

Ne glede na to digitalizacija prinaša kadrovikom vrsto ugodnosti. Odpira jim namreč nove priložnosti in ustvarja velike prihranke na času. S tem ko se zmanjša količina papirnih dokumentov in čas za distribucijo kadrovskih dokumentov, podjetje na letni ravni prihrani tudi po nekaj tisoč evrov (ne)posrednih stroškov. Zaposlenim, ki skrbijo za pripravo in pošiljanje kadrovske dokumentacije po drugi strani na mesečni ravni prihrani tudi tretjino njihovega dela. Ta čas kadrovska služba usmeri v to, za kar naj bi v osnovi tudi bila - strateška funkcija podjetja - v pravočasno zagotavljanje ustrezno usposobljenih kadrov, ki se znajo poistovetiti s kulturo podjetja, so zadovoljni in zanesljivi, v podporo vodjem ter v podporo svojim zaposlenim pri uresničevanju in razvoju njihovih kariernih poti in ciljev. Kadrovski službi digitalna preobrazba torej omogoča in zagotavlja čas za dejavnosti, ki ustvarjajo prijetnejše delovno okolje, izboljšujejo klimo v podjetju in dvigujejo zadovoljstvo ter motiviranost zaposlenih.