V praksi pogostokrat zasledim, da bi bil vsak rad strokovnjak za vse – postanemo arhitekti, ko zidamo svojo prvo in verjetno tudi zadnjo hišo, mesarji, ko razkosavamo sveže meso, frizerji, ko strižemo otroške lase, svetovalci, ko obupanemu prijatelju delimo zakonske nasvete, električarji, ko se sami lotimo popravila nedelujočega pralnega stroja, učitelji, ko otroku razlagamo množenje na način, kot smo se to mi učili pred 30 leti …

Ja, biti strokovnjak za vse, je zelo naporno in hkrati nemogoče. Prav je, da cenimo vsak poklic, ki ga nekdo opravlja ter da prepustimo mesto strokovnjaku ter njegovi stroki, ko je za to ustrezen trenutek.

Različne vloge psihologije

Čar dela v velikih organizacijah je preplet številnih znanj, vrste delovnih izkušenj, hkrati pa tudi mešanica osebnosti, ki poskrbijo za pestrost in ustrezno dinamiko. Za doseganje dobrih poslovnih rezultatov vedno iščemo dopolnjujoče se time, v katerih bo vsak član prispeval tudi nekaj, česar drugi člani nimajo, ne vedo ali ne znajo. Tako prispemo do vloge psihologije, ki je marsikateremu »ne­psihologu« zelo zanimiva, mestoma mistična, vsakodnevno uporabna, včasih zelo konkretna in zahtevna do zaposlenih, ob določenih priložnostih pa deluje le kot kramljanje ob kavici.

Psihologija je v delovnih organizacijah prisotna vedno in povsod. Da ne zaidem stran od cilja mojega pisanja, bi predstavila le dve področji, na katerih je znanje ter razumevanje psiholoških pojavov, teorij, pristopov in metod neobhodno potrebno. Gre za področje dela z ljudmi in (predvsem) vodje, ki naj bi bili ustrezno »oboroženi« ter seveda kadrovski strokovnjaki, ki se vsakodnevnim osebnim stikom ne morejo niti izogniti. Čeprav sta psihologija in delo z ljudmi pogosto prepletena, pa psihologi pri delu pogostokrat uporabljamo statistične analize ter druge objektivne metode merjenja, HRM pa je bolj v prakso usmerjena veda. Psihologi se usmerjamo k oblikovanju in razvoju postopkov, metod in merskih pripomočkov, kadrovski strokovnjaki pa delujejo na operativnem nivoju – kako prenesti določeno metodo v prakso ali na kakšen način izvesti določeno izobraževanje.

Morda lahko moja priporočila strnem v nekaj točk:

In če vam to še ni dovolj, vam lahko zaupam, kako v praksi prepoznate psihologa ali »psihologa«. Za oba veljajo enaka pravila: preden vam bo podal rešitev, bo vaš problem vedno začel reševati pri začetku – analiziral bo dano situacijo, se oprl na dosedanje raziskave z obravnavanega področja, uporabil svoje pretekle izkušnje in sedanja znanja, ponudil eno ali dve možni rešitvi ter pozneje izbrano prilagodil vaši organizacijski kulturi, sodeloval pri njeni implementaciji ter ob zaključku ovrednotil delo ter rezultate vseh vključenih strank. Ja, na ta način lahko uspešno deluje vsak izmed nas, naj bo po izobrazbi psiholog ali ne.

Svetovanje kot na primer »ali ti ponudim nasvet, kako se prikupiti šefu«, danes ni več tako priznan način. Pri organizacijskem komuniciranju vzpodbujamo predvsem proaktivnost ter pristope,
s pomočjo katerih opolnomočimo zaposlene ter jih oblikujemo
v zaposlene, ki se čutijo zavzete ter odgovorne za svoja ravnanja.