Zakonitosti dela se spreminjajo in v ne tako oddaljeni prihodnosti nas čakajo številne spremembe. Spremembe v delu in delovnih procesih, spremembe v izobraževalnih sistemih. Pred nami je obdobje številnih priložnosti in novih tehnologij, potrebovali bomo nove načine motivacije in spodbujanja vrednot pri zaposlenih.

Trendi, ki se napovedujejo, prinašajo še bolj poudarjeno skrb podjetij za kadre. Vedno večja bo potreba po vseživljenjskem učenju, večji poudarek bo na timskem delu, kjer se bodo timi dinamično prilagajali spremenjenim pogojem na trgu, sodelovanje med podjetjem in posameznikom bo pogosto usmerjeno na projektno delo, za poslovne procese pa bo nujno sodelovanje s številnimi strokovnjaki. Običajna praksa bodo postale odprte inovacije z uporabo novih modelov in pristopov v smislu hekatonov, inovacijskih mrež, sodelovanja zunanjih sodelavcev pri oblikovanju storitev in produktov.