Pohod tehnologije se zdi neustavljiv, toda kadrovske ekipe ostajamo polno zaposlene in to se v prihodnje ne bo spremenilo, kljub digitalizaciji, avtomatizaciji, robotizaciji, ki niso pred vrati, ampak tu, v našem vsakdanu. Kajti dokler bodo podjetja zaposlovala ljudi, bomo kadroviki ohranili svojo funkcijo ter ostali ključnega pomena za upravljanje s kadri.

Tisto, kar se bo spremenilo, je, da se bomo iz podporne oziroma operativne funkcije morali prestrukturirati v strateško, ki bo vodstvu svetovala na način, kako razvijati kompetence kadrov, kako motivirati zaposlene ter jim omogočiti, da svoje osebne cilje povežejo s cilji podjetja, ker če znamo poiskati notranje motivatorje zaposlenih, so ti precej bolj učinkoviti in zavzeti.