Globalna uspešna podjetja, kot na primer Google, Facebook, Alibaba in drugi, sledijo filozofiji, ki pravi, da so zaposleni na prvem mestu, na drugem mestu kupci in na tretjem delničarji. Poudarek je torej na odnosu do zaposlenih, obravnavajo jih kot posameznike in partnerje, ne pa samo kot delavce.1 S tradicionalnimi tehnikami motiviranja podjetje izgublja povezljivost in odprtost, prav tako pa je manj prilagodljivo. S sodobnimi zasnovami motiviranja organizacija omogoči zaposlenim, da izkoristijo zmožnosti in povečajo svoje zadovoljstvo z delom.

V uspešnih sodobnih organizacijah se srečujemo s sploščenimi piramidami, saj se takšne organizacije lahko prilagajajo spremembam in uspešno tekmujejo s konkurenco.2 Brian w. Ness, direktor podjetja ITD pravi, da so ljudje za svoje področje dela najboljši sodniki, kako ga dobro opraviti. V takšno filozofijo naj bi začelo verjeti vsako podjetje. Jasno je, da prihaja vedno bolj v ospredje zadovoljevanje potreb višjega ugleda,3 zato mora vodja imeti pravilne pristope in v sodobnih organizacijah uvajati drugačne motivacijske spodbude, saj je opaziti razliko v spremembi vrednot, motivaciji in zadovoljevanju potreb med različnimi generacijami.4