Članek je objavljen v reviji april/maj 2020

Da podjetje lahko prodre na mednarodni trg oz. se na njem obdrži, mora ponuditi nekaj boljšega, drugačnega, mora obvladati najsodobnejše tehnologije in se hitro odzivati na spremembe. Kljub napovedim, da bodo v tovarnah prihodnosti samo še roboti in tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci, se paradigma spreminja in v ospredje ponovno prihaja človek. V članku so predstavljeni nekateri izzivi, s katerimi se srečuje razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Prikazanih bo nekaj možnih rešitev za tovarne prihodnosti, ki vključujejo sodobne tehnologije in človeka z novimi znanji in kompetencami.