SOŽITJE UMETNE IN NARAVNE INTELIGENCE V TOVARNAH PRIHODNOSTI

Članek je objavljen v reviji april/maj 2020

DR. TOMAŽ SAVŠEK, pomočnik direktorja TPV, odgovoren za raziskovalne in strateške projekte, raziskovalec in docent na Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu.

Facebook
LinkedIn

Da podjetje lahko prodre na mednarodni trg oz. se na njem obdrži, mora ponuditi nekaj boljšega, drugačnega, mora obvladati najsodobnejše tehnologije in se hitro odzivati na spremembe. Kljub napovedim, da bodo v tovarnah prihodnosti samo še roboti in tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci, se paradigma spreminja in v ospredje ponovno prihaja človek. V članku so predstavljeni nekateri izzivi, s katerimi se srečuje razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Prikazanih bo nekaj možnih rešitev za tovarne prihodnosti, ki vključujejo sodobne tehnologije in človeka z novimi znanji in kompetencami.

Na prelomu tisočletja je kar nekaj mislecev (npr. Warren G. Bennis in Todd G. Buchholz) javno razpravljalo o tem, kako bo videti tovarna v ne tako daljni prihodnosti. Generalno so se strinjali, da bosta v tovarni prihodnosti dva zaposlena: človek in pes. Človek bo vodil psa na sprehod in ga hranil. In kaj bo delal pes? Ugriznil bo človeka, če se bo dotaknil katerega od strojev. Tej ideji dodajamo še enega zaposlenega - robota z umetno inteligenčnimi sposobnostmi. Robot bo opravil vse delo, prevzemal bo vse več človeških lastnosti, in kot se že nakazujejo spremembe na zakonodajnem področju, bo plačeval tudi davek.

Dejstvo je, da je umetna inteligenca (AI) ena od ključnih digitalnih tehnologij, ki v zadnjih letih stopa v ospredje in preoblikuje poslovanje. Njeno nezadržno napredovanje pogosto sproža polarizacijo med razpravljavci. Na eni strani so tisti, ki zagovarjajo vse večjo vlogo strojev; na drugi pa tisti, ki se bojijo, da bi stroji ljudi odrinili od delovnih mest. S tem bi človeku odvzeli njegovo bistvo – delo in na koncu prevzeli cel svet.

Ne glede na to, kaj verjamete, da bo prihodnost prinesla ljudem in strojem, ni dvoma, da bodo digitalne tehnologije imele vse pomembnejšo vlogo v naši prihodnosti. Če želite sprejeti nove tehnologije in razumeti, kako jih podjetja lahko kar najbolje izkoristijo, morajo tudi strokovnjaki na področju upravljanja z ljudmi razumeti njihove možnosti in omejitve.

(R)evolucija v avtomobilski industriji

Cesta mobilnosti je v zadnjih letih zaradi zahtev po zniževanju škodljivih emisij in hitrega razvoja novih tehnologij podvržena hitrim spremembam, kakršnih v zgodovini avtomobilske industrije še ni bilo. Nova podoba mobilnosti bo nedvomno imela izjemen vpliv na celotno družbo; od vpliva na življenje posameznika, do vpliva na oblikovanje novih konceptov bivanja in nedvomno tudi na poslovno okolje, proizvodne