SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI S POMOČJO UMETNIŠKIH INTERVENCIJ

MAG. NATAŠA BERNARD,¸UNIV. DIPL. SOCIOLOG, MBA, Z VEČLETNIMI DELOVNIMI IZKUŠNJAMI NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, MARKETINGA IN UPRAVLJANJA ČLOVEŠKIH VIROV, LJUBITELJICA UMETNOSTI

Facebook
LinkedIn

Spodbujanje ustvarjalnosti, ki je podlaga inovativnosti, je postalo nujno, saj družbeni napredek in dolgoročen obstoj organizacij brez inovacij ni mogoč.

Vir: Unsplash

Spodbujanje ustvarjalnosti, ki je podlaga inovativnosti, je postalo nujno, saj družbeni napredek in dolgoročen obstoj organizacij brez inovacij ni mogoč. Organizacije so zato pod vse večjim pritiskom ustvarjati, inovirati in s tem kljubovati večni entropiji. Vsaka na svoj način išče odgovore in rešitve, kako skrite, speče potenciale zaposlenih aktivirati oziroma kako preseči različne ovire ali odpore. Nekatere organizacije so se v 21. stoletju za pomoč pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti začele obračati tudi k umetnikom in umetniškim organizacijam. Primeri so namreč pokazali, da imajo umetniške intervencije v podjetjih moč vzpodbuditi ustvarjalne impulze zaposlenih. To smo preverili z lastno eksperimentalno raziskavo, ki smo jo izvedli v izbranem slovenskem podjetju.

Potreba po spodbujanju ustvarjalnosti

Podjetja, ki težijo k odličnosti, spodbujajo ustvarjalno moč vseh zaposlenih. Ustvarjalnost namreč izraža vsak posameznik, vendar v obsegu in na način, ki ga dopuščajo dani pogoji<sup>1</sup>. Ustvarjalnost je sposobnost, ki ni gensko določena in jo je mogoče s primernim okoljem in izobraževanjem krepiti in spodbujati.