Spodbujanje ustvarjalnosti, ki je podlaga inovativnosti, je postalo nujno, saj družbeni napredek in dolgoročen obstoj organizacij brez inovacij ni mogoč. Organizacije so zato pod vse večjim pritiskom ustvarjati, inovirati in s tem kljubovati večni entropiji. Vsaka na svoj način išče odgovore in rešitve, kako skrite, speče potenciale zaposlenih aktivirati oziroma kako preseči različne ovire ali odpore. Nekatere organizacije so se v 21. stoletju za pomoč pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti začele obračati tudi k umetnikom in umetniškim organizacijam. Primeri so namreč pokazali, da imajo umetniške intervencije v podjetjih moč vzpodbuditi ustvarjalne impulze zaposlenih. To smo preverili z lastno eksperimentalno raziskavo, ki smo jo izvedli v izbranem slovenskem podjetju.

Podjetja, ki težijo k odličnosti, spodbujajo ustvarjalno moč vseh zaposlenih. Ustvarjalnost namreč izraža vsak posameznik, vendar v obsegu in na način, ki ga dopuščajo dani pogoji1. Ustvarjalnost je sposobnost, ki ni gensko določena in jo je mogoče s primernim okoljem in izobraževanjem krepiti in spodbujati.