Dokazano je, da so zaposleni, ki se na svojih delovnih mestih dobro počutijo in so motivirani, bolj produktivni, ustvarjalni in lojalni. Skaza je odličen primer, kako uspešno vzpodbujati zavzetost in dobro počutje zaposlenih tudi v proizvodnem okolju. 

Izvedeli boste:
Kako v Skazi spodbujajo močno organizacijsko kulturo in odnose?
Kako lahko tudi proizvodni delavci napredujejo na vodilna mesta?
Kako v Skazi deluje vodenje z zgledom?

Seveda se tudi v našem podjetju srečujemo s fluktuacijo. Ko na izhodnem intervjuju preverimo razlog za takšno odločitev, pogosto dobimo odgovor, da iščejo nove izzive. In ravno ta odgovor največkrat podajo tudi potencialni kandidati na zaposlitvenem intervjuju. 

Ljudje smo torej željni novosti in sprememb, a zakaj jih ne sprejemamo ali nismo pripravljeni nanje v trenutnem delovnem okolju? Po mojem mnenju odgovor tiči predvsem v tem, da ljudje pričakujejo rešitev od zunaj. 

Zaposleni, ki so redno seznanjeni s spremembami, jih lažje sprejemajo, ko vidijo pot do njihove uveljavitve.

Ob uvajanju novosti tako velikokrat naletimo na odpor oziroma zaznavamo strah pred spremembami, saj nam novosti prinašajo neznano področje. Kako se nanje odzivamo verjetno izhaja iz otroštva, kjer smo se v primarnem okolju učili soočanja s spremembami od svojih najbližjih. 

V našem podjetju pa spodbujamo in v našo kulturo uvajamo miselnost, da prav vsi zaposleni tvorimo odnose in kulturo. Tako vsi prispevamo k uspešnosti podjetja in doseganju ciljev. Seveda, pa so v prvi vrsti lastniki in vodje tisti, ki morajo ustvariti spodbudno in varno delovno okolje. 

Timsko delo razdeli naloge in pomnoži uspeh 

Načinov je več. Pri nas spodbujamo miselnost, da močno organizacijsko kulturo in odnose ustvarjamo vsi zaposleni, medtem ko smo vodje tisti, ki z zgledom kažemo odprtost za novosti in spremembe. 

  1. Informiranje zaposlenih. Zaposleni, ki so redno seznanjeni s spremembami, jih lažje sprejemajo, ko vidijo pot do njihove uveljavitve. Zato na letni strateški konferenci predstavimo strategijo ne samo za eno leto, pač pa tudi za naslednja leta. Največje spremembe prinaša digitalizacija, zato stalno poudarjamo koristi, ki jih ta prinaša za ljudi. Za komuniciranje se poslužujemo tudi mesečnih video nagovorov, mejlingov in info ekranov, ki so izjemno dobro orodje.
  2. Interni prenos znanja s projektom Skaza mentor. Skladno s cilji podjetja, oblikujemo v sodelovanju z vodji in zaposlenimi mentorske pare, ki v določenem času pripravijo izboljšave. Ključno se mi zdi, da v tem času vsi vključeni krepijo kompetence, na primer o vodenju projektov, tehnoloških izboljšavah … Predvsem pa se na ta način gradijo mostovi med zaposlenimi in poglabljajo odnosi, kar vidim kot ključno pri grajenju močne organizacijske kulture. Ob koncu pa seveda tudi proslavimo vse zaključene naloge in izberemo projekt z največjo dodano vrednostjo. 
  3. Vse zmage štejejo in Brezmejne ideje Skaze. V podjetju cenimo mnenja svojih sodelavcev, zato so vključeni v proces odločanja in kreiranja skupne prihodnosti. Zavzetost in kreativnost sodelavcev krepimo tudi z natečajem "Vse zmage štejejo" in BIPS - Brezmejne ideje Plastike Skaza. V prvem sodelavci sami predlagajo zmagovalne projekte v tekočem letu, s katerimi uresničujemo napredek, uvajamo novosti, produkte, tehnološki napredek in dvigujemo dodano vrednost. Prav tako so BIPS namenjeni oddaji idej, s katerimi podjetje izboljšuje procese in delovna mesta, uvaja novosti, produkte in izboljšave. 
  4. Investicije v razvoj zaposlenih. Vsako leto zaposleni oddajo predloge izobraževanj, ki se jih želijo udeležiti za krepitev izbranih kompetenc. To se nam zdi ključno, saj s tem izboljšujejo svoja znanja, nenazadnje pa prinašajo pomembne izboljšave posledično tudi v svoje ekipe. Osredotočeni smo tudi na interna izobraževanja, kjer se mi zdijo ključne redne delavnice o viziji, vrednotah in poslanstvu, delavnice za krepitev vodstvene ekipe in po posameznih področjih. Usmerjamo jih v stalni napredek, skladno s strateškimi usmeritvami. Poudariti je treba, da če želi podjetje rasti, je neizogibno vlaganje v znanje našega največjega kapitala - ljudi. 
  5. Skrb za delovno okolje in varnost. Skladno s teorijo po Maslowu, je potreba po varnosti ena izmed temeljnih potreb vsakega človeka. Zato je varno delovno okolje osnova delovanja med zaposlenim in podjetjem. Kot odgovorno podjetje tudi na tem področju sprejemamo ukrepe in vključujemo zaposlene v kreiranje varnejših in optimiziranih delovnih mest. V podjetju imamo organizirano skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jo sestavljajo zaposleni iz različnih oddelkov, različne starosti in različnih življenjskih navad. Z njihovo pomočjo podjetje pripravlja različne oblike promocije zdravja, kot so pilates za zaposlene, zdrava sladica, smoothiji, različna predavanja idr. Vse to lajša usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter ozavešča sodelavce o zdravem načinu življenja in moči osebnega udejstvovanja in uvajanja sprememb. V sklopu podjetja pa deluje tudi Športno kulturno društvo Skaza, ki organizira pohode, smučanje, udeležbo na športnih dogodkih in ponuja popuste pri različnih zunanjih izvajalcih. 
  6. Spodbujanje timskega dela in ustvarjanje pozitivne korporativne kulture. To udejanjamo tudi z našim dnevom #Danodnosov, izražanjem pohval, ki jih zaposleni zapisujejo, posebno pozornost namenimo ob praznikih, kot so valentinovo, dan žena, mučenikov, z našim tradicionalnim piknikom in novoletno zabavo.