Eden ključnih strahov, za katerega slišim, da ga imajo direktorji v podjetjih, je strah pred izgubo avtoritete nad zaposlenimi, poleg tega pa marsikoga zanimajo prijemi, s katerimi lahko motivirajo svoje zaposlene in izboljšajo delavno učinkovitost.

Pogosto težavo pa v skupinah, ki dlje časa delujejo skupaj, predstavljajo ponavljajoči se konflikti, medsebojno obtoževanje oziroma okrivljanje ter način komunikacije, ki ne prispeva niti k večji motivaciji, učinkovitosti, kaj šele h globljemu stiku in kakovostnejšim odnosom med zaposlenimi.