Razmere na trgu dela, kot je pomanjkanje ustreznih sodelavcev in digitalizacija ter rast in nove potrebe po večjem številu ustreznih novih zaposlenih, sili podjetja v hitre spremembe pri pridobivanju kadrov. Hitre rešitve niso nujno tudi najbolj učinkovite. Blagovna znamka delodajalca ima ključno vlogo pri pridobivanju ustreznih sodelavcev danes oziroma zavira zaposlovanje, če je slaba.

Številna podjetja zato svojo znamko skrbno gradijo in uspešno komunicirajo tako v interno kot tudi širše okolje. Številni vzvodi, ki soustvarjajo pozitiven vtis o podjetju, ki nas kot potencialne zaposlene pritegne, je nedvomno tudi spoštovanje, ki je lahko ena izmed ključnih oblik za ohranjanje zavzetih zaposlenih in privabljanje ustreznih novih sodelavcev. To so pokazali tudi rezultati spletne raziskave, ki smo jo na začetku letošnjega leta izvedli.