Ekonomija ima v razvoju človeštva pomembno vlogo. Človek si je vedno prizadeval izboljšati svoje materialne okoliščine, kar nam je v zadnjih dvesto letih uspelo precej bolj, kot smo si lahko zamišljali. Dejstvo je, da danes povprečni Evropejec živi veliko bolje kot kralji in graščaki pred petsto leti. Gonilo ekonomskega razvoja je zagotovo ostanek dohodka pred obdavčitvijo ali po njej, presežek prihodkov nad odhodki, pozitivni denarni tok, profit, dobiček ali kakorkoli to že imenujemo.