V zadnjih desetih letih se je, predvsem po zaslugi široke dostopnosti informacij ter izdelkov in storitev, poslovno okolje močno spremenilo. Zato potrebujemo za uspešno prodajo sodobnim poslovnim kupcem (B2B) drugačne prodajne in vodstvene veščine, kot smo se jih učili in jih uporabljali v preteklosti.