Spremljanje rezultatov delavca je smotrno iz dveh razlogov: da bo delodajalec s tem dosegel večjo produktivnost in učinkovitost, saj bodo delavci bolj motivirani za delo, najboljši delavci pa bodo na podlagi ustreznih kriterijev lahko tudi dodatno nagrajeni.

Drugi razlog pa je tudi v tem, da lahko delodajalec na objektiven in transparenten način ugotovi, kateri delavci svojega dela ne opravljajo v skladu s pričakovanji oziroma svojega dela ne opravljajo kakovostno, učinkovito in pravočasno ali pri delu pogosteje delajo napake.