V današnji družbi so raziskovanja dimenzij srca in njihovega vpliva na človeka šele v začetnih fazah. Počasi, a vztrajno spoznavamo vse globlje resnice, ki so nam bile do zdaj nedostopne in ki odpirajo vrsto novih vprašanj ter možnosti za boljše razumevanje posameznika in grajenje družbe na novih, kakovostnejših, tj. srčnih osnovah.

Izvedeli boste:
Kaj v resnici pomeni delati s srcem?
Kako se srčno povezujemo v poslovnem svetu?
Kakšen je vpliv srčne koherence v ekipah?