V današnji družbi so raziskovanja dimenzij srca in njihovega vpliva na človeka šele v začetnih fazah. Počasi, a vztrajno spoznavamo vse globlje resnice, ki so nam bile do zdaj nedostopne in ki odpirajo vrsto novih vprašanj ter možnosti za boljše razumevanje posameznika in grajenje družbe na novih, kakovostnejših, tj. srčnih osnovah.

Izvedeli boste:
Kaj v resnici pomeni delati s srcem?
Kako se srčno povezujemo v poslovnem svetu?
Kakšen je vpliv srčne koherence v ekipah?

Naša civilizacija je usmerjena v prihodnost. Ljudje živimo za ideale, cilje in projekte, ki s seboj nosijo odgovornosti in obveznosti, za katere je potrebno miselno načrtovanje. Skratka, živimo za stvari, ki se še niso zgodile. Živimo za to, kako naj bi bilo, hkrati pa izgubljamo stik s tem, kar dejansko je. Človeška tendenca po spreminjanju obstoječega čutenja, pred katerim marsikdo neuspešno beži, je novodobni instinkt in morda ena najhujših nezavednih nadlog, ki od znotraj oblikuje današnjega nepovezanega človeka.

Ali delate s srcem?

To, da se v življenju ukvarjamo s stvarmi, ki nas osrečujejo in navdihujejo, ter ob tem od tega tudi živimo, žal ne velja za vse ljudi. Gre za zelo perečo tematiko, ki se dotika marsikaterega življenja in je vredna poglobljenega razmisleka. V tem primeru je ključno poznavanje vpliva čutenja srca na našo ustvarjalnost. Čeprav ljudje uporabljajo izraze, kot je 'delam s srcem', pa v praksi neposredno ne vključujejo nujno srčne povezanosti v njihovih ustvarjalnih podvigih. To velja tako pri izbirah področij udejstvovanja, izbirah delovnih mest, načinih iskanja ustvarjalnih idej in tudi pri izbirah ljudi, s katerimi ustvarjalno sodelujejo.

Marsikomu se zdi samoumevno, da je ustvarjalnost povezana izključno z njihovimi ustvarjalnimi idejami, spretnostmi, prirojenimi sposobnostmi, izobrazbo, vztrajnostjo itn. Vendar to ne drži povsem. Izključevanje čutenja lastnega srca kot dela sestavljanke ima v ustvarjalnem poslanstvu dolgosežne posledice, ki se jih ljudje ne nujno zavedajo. Četudi so vsi ostali koščki sestavljanke prisotni, pomanjkanje stika s svojim srcem prej ali slej vodi v slepo ulico.

Slediti srcu pri ustvarjalnih priložnostih pomeni povezovanje z ljudmi, za katere menimo in predvsem čutimo, kako oživljajo naša srca in bitje. 

V svetovalni in terapevtski praksi smo priča ljudem in njihovim zgodbam, ki jasno kažejo današnjo povprečno sliko na tem področju. Veliko ljudi še vedno hodi v službo na 'šiht', da oddelajo svoje ure. Še več je takšnih, ki ne vedo, kje so njihove ustvarjalne moči. Žal je še najmanj ljudi, ki se jim svetijo oči, ko ustvarjajo.

Pomembnost čutnega zavedanja lastnega srca med ustvarjalnimi izzivi se neposredno odslikava tako v količini pozornosti, ki smo je sposobni nameniti ustvarjalni aktivnosti, kot v stopnji verjetja v samo ustvarjalno izpolnitev. In ne pozabimo, da je znanost jasno dokazala, da je višja stopnja čutenja svojega srčnega utripa sorazmerna s sposobnostjo vživljanja v zunanje dogodke in druge ljudi!

Od možganske nevihte do srčne strele

Ljudje smo dejansko skoraj vse podredili možganom, čeprav ti niso namenjeni vsemu, kar jim pripisujemo. Tako tudi najbolj uporabljene tehnike, ki jih v zadnjih desetletjih ljudje uporabljamo za iskanje novih idej, temeljijo na t. i. možganskih nevihtah.