Številni zdravniki še vedno - kljub mnenju ministrstva za zdravje, da so dolžni urejati bolniške liste za upravičeno zadržanost od dela - bolniških listov ne izdajajo. Kaj lahko storijo zaposleni, kako jim kadroviki lahko pomagate?

Mag. Ana Vodičar, direktorica Področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je bila na novinarski konferenci ministrstva za zdravje jasna: zdravniki so dolžni opravljati tudi zdravstvene storitve v širšem smislu, kot je na primer izdaja potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL). 

Z izdajo eBOL zdravniki zagotavljajo socialno varnost (ki je v 50. členu Ustave Republike Slovenije zagotovljena človekova pravica) državljanov Republike Slovenije, izdaja eBOL pa predstavlja tudi nenadomestljiv pogoj za življenje državljanov, ki so v bolniškem staležu. eBOL namreč za zavarovance predstavlja dokazilo o upravičeni odsotnosti od dela in podlago za obračun nadomestila plače.

Kaj lahko naredeijo zaposleni, če naletijo na težave?

Stavkajoči mora izdati vse listine, ki bi lahko vplivale na pacientovo zdravje ali socialni status, kar vključuje tudi listine s področja bolniških odsotnosti (po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja), invalidskih ocenitev, napotitev na rehabilitacijo ipd.

Če bolniki naletijo na težave in menijo, da bi jim lahko odpoved storitve hudo in nepopravljivo poslabšala zdravje, naj se najprej obrnejo na vodstvo zavoda, v katerem stavkajoči dela, nato na zastopnike pacientovih pravic. Kontakte zastopnikov pacientovih pravic najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje. O kršitvi lahko obvestijo tudi Zdravstveni inšpektorat (ZIRS). Kako podati prijavo na ZIRS, je zapisano tukaj

Ob neizdaji bolniškega lista zahtevjate pisni odgovor

»ZIRS je v povezavi s stavko zdravnikov do sedaj prejel že deset prijav, ki se nanašajo na odpoved že določenih terminov zdravstvenih obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje (predvsem telefonsko) in zaključevanje bolniških staležev,« je pojasnila inšpektorica Andreja Mojškrc.

Podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije Franci Gerbec je bolnikom svetoval, naj od zdravnika ob zavrnitvi izdaje bolniškega lista zahtevajo pisni odgovor ter kopijo le-tega pošljejo na inšpektorat. »Dokazovanje tega, da je bolnik zahteval storitev ali izdajo bolniškega lista, je pomembno, zato naj to stori na pisni način.«