Pri učenju tujega jezika se precej zgodaj srečamo s pridevniki. Navadno so ponazorjeni z ličnimi ilustracijami ali fotografijami. Največkrat gre za upodobitev nasprotij, ki se med seboj izključujejo; npr. bogat – reven, lep – grd, mlad – star.

Kolektivnim predstavam, mentalnim slikam sveta okrog nas, lastnostim, ki jih pripisujemo drugim in se jih ne zavedamo ter upravljajo naše vedenje, razmišljanje in odločanje, pravimo stereotipi1. Njihova funkcija je umeščanje v kategorije, drugače povedano predalčkanje, in služijo hitremu navigiranju v kopici informacij, s katerimi smo vsak dan zasuti.