Št. 02; feb/mar 2016

Sodobno voditeljstvo
Anton Majhen, Nika Sebič Koračin, Vsebina nastaja v okviru trimesečnega intenzivnega Leadership Bootcamp programa v organizaciji združenja YES, kjer se skupina slovenskih podjetnikov pod vodstvom Antona Majhna ukvarja z načini krepitve kompetenc vodenja in maksimiziranjem outputov vseh, ki nas obkrožajo.

Psihološka znanja, ki jih mora imeti vodja

Koliko in katera psihološka znanja moramo imeti, da lahko uspešno vodimo ljudi? Odgovor se ne skriva le v kvantiteti, ampak se bolj ...