O vlogi kadrovske funkcije, njenem vse večjem (strateškem) pomenu, novih vlogah in njeni partnerski vlogi do vodstvene funkcije je napisanega že veliko. Še posebej v luči vedno novih profilov kadra, ki jih je na trgu dela težko pridobiti, nato pa enako težko, ali še težje obdržati.

Odgovor na vprašanje, kaj naj bi kadrovska funkcija zagotavljala, da bo kompetenten sogovornik vodstvu, je raznolik, ampak vedno znova jasen: informacije, storitve, analitiko in kadrovske potenciale, ki so nujni za nemoteno in uspešno delovanje in razvoj organizacije ter za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev. Kadrovska funkcija predstavlja enega od pomembnih stebrov v strukturi organizacije, ki pomaga doseči cilje organizacije, med drugim z učinkovitim upravljanjem, motiviranjem in usklajevanjem človeških potencialov s potrebami organizacije.1 Koliko ljudi, koliko strokovnih sodelavcev kadrovske funkcije pa naj bi to opravilo in kakšno naj bo razmerje tega števila do števila vseh zaposlenih v organizaciji? Odgovor na to vprašanje bomo razčlenili v nadaljevanju članka.