STRATEŠKI HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – POMEMBNOST ALI NUJNOST?

MAG. VESNA VODOPIVEC, DIREKTORICA UPRAVLJANJA S KADRI IN RAZVOJ ORGANIZACIJE V NLB, D. D.

Facebook
LinkedIn

HRM zajema proces privabljanja, selekcije, nagrajevanja, razvoja, SHRM pa prevzame večjo odgovornost in ves proces poveže z doseganjem ciljev in strategije podjetja ter njegovih ožjih sestavnih delov.

Vir: Unsplash

Strateški vidik pa mora biti povezan še z vrednotami, vizijo ter poslanstvom. Sliši se enostavno in če bi res bilo, potem najbrž strokovnjaki tega področja ne bi tako močno raziskovali, analizirali in iskali nove pristope in rešitve.

Vzpostavitev SHRM je treba pogledati z več vidikov. Podjetje mora najprej imeti postavljen klasičen, operativni (administrativni, čeprav je izraz zelo ponesrečen) HRM, razvite kompetence kadrovskih specialistov ter sprejeto strategijo, ki poleg ciljev in strateških usmeritev dopušča, še več, narekuje povezavo s HR-procesom, ki naj te cilje in usmeritve podprejo preko zaposlenih ter njihovega vložka. Natančneje, HR-službe naj ne delujejo silosno, naj ne razvijajo praks ter postopkov brez upoštevanja ciljev podjetja ter ožjih delov, več, te cilje, področja delovanja podjetja morajo razumeti in skupaj razvijati strategije in postavljati cilje. To lahko tudi imenujemo sposobnost organizacije (angleško organisational capability).