Za razumevanje razlike med pojmoma HRM in strateški HRM (v nadaljevanju SHRM) je pomembno najprej postaviti obe definiciji. Če pod HRM tradicionalno razumemo proces privabljanja, selekcije, nagrajevanja, razvoja, SHRM naredi še korak dlje, prevzame večjo odgovornost in ves proces poveže z doseganjem ciljev in strategije podjetja ter njegovih ožjih sestavnih delov.

Strateški vidik pa mora biti povezan še z vrednotami, vizijo ter poslanstvom. Sliši se enostavno in če bi res bilo, potem najbrž strokovnjaki tega področja ne bi tako močno raziskovali, analizirali in iskali nove pristope in rešitve.

Vzpostavitev SHRM je treba pogledati z več vidikov. Podjetje mora najprej imeti postavljen klasičen, operativni (administrativni, čeprav je izraz zelo ponesrečen) HRM, razvite kompetence kadrov­skih specialistov ter sprejeto strategijo, ki poleg ciljev in strateških usmeritev dopušča, še več, narekuje povezavo s HR-procesom, ki naj te cilje in usmeritve podprejo preko zaposlenih ter njihovega vložka. Natančneje, HR-službe naj ne delujejo silosno, naj ne razvijajo praks ter postopkov brez upoštevanja ciljev podjetja ter ožjih delov, več, te cilje, področja delovanja podjetja morajo razumeti in skupaj razvijati strategije in postavljati cilje. To lahko tudi imenujemo sposobnost organizacije (angleško organisational capability).

Kaj je torej SHRM?

SHRM je orientiran v prihodnost, enako je izvajanje kadrovskega procesa usmerjeno v prihodnost na način, da naslavlja in rešuje poslovne izzive, ki prihajajo ter omogoča doseganje poslovnih ciljev in tako strategije podjetja. Gre za premik iz t. i. administrativne funkcije v strateško, torej iz reševanja dnevnih situacij v podporo doseganju ciljev in reševanju prihodnjih izzivov.