Za razumevanje razlike med pojmoma HRM in strateški HRM (v nadaljevanju SHRM) je pomembno najprej postaviti obe definiciji. Če pod HRM tradicionalno razumemo proces privabljanja, selekcije, nagrajevanja, razvoja, SHRM naredi še korak dlje, prevzame večjo odgovornost in ves proces poveže z doseganjem ciljev in strategije podjetja ter njegovih ožjih sestavnih delov.

Strateški vidik pa mora biti povezan še z vrednotami, vizijo ter poslanstvom. Sliši se enostavno in če bi res bilo, potem najbrž strokovnjaki tega področja ne bi tako močno raziskovali, analizirali in iskali nove pristope in rešitve.