Mnogi so menili, da se bodo stvari ob zaključku pandemije umirile in da se bomo takrat vrnili v »normalo«. Celostno gledano pa smo vstopili v dobo nenehne nestanovitnosti, ko skrbi zaradi recesije le naraščajo.

Vojna v Ukrajini, inflacija, pandemija in motnje v dobavni verigi so prispevali k enemu najbolj zahtevnih okolij zadnjih let. Hkrati pa nam je situacija nastavila ogledalo in razkrila, kje smo šibki ter pokazala področja za izboljšave.

Ena zadnjih Gartnerjevih raziskav kaže, da se večina podjetij sooča z izzivi – kako se spopasti z visoko inflacijo, kako krmariti na trgu dela in kako napredovati navkljub težavam z dobavo? Podjetja se zavedajo priložnosti na trgu in tudi pritiskov, ki omejujejo dejavnosti. Zavedajo se tudi, kako pomembno je, da se izognejo napakam, ki bi jih lahko drago stale. Podjetjem je še kako pomembno, da imajo nadzor nad stroški in želijo se izogniti dodatnim tveganjem, ki vplivajo na poslovanje. Ne želijo pa si tudi znižati stroškov do te mere, da bi postala neodzivna na potrebe trga. Želijo si ostati konkurenčna, inovativna in zanimiva za investitorje. Zavedajo se, da so dodatni vložki v digitalno transformacijo potrebni, ampak ob tem pričakujejo tudi višjo donosnost svojih naložb. Želijo si digitalnih kompetenc in strokovnega kadra za razvoj poslovanja. Zato se vedno bolj zdi, da bodo podjetja morala sama najti poti za izboljšanje dobičkonosnosti, hkrati pa še naprej financirati hitrejši digitalni razvoj. Razmisliti in skleniti kompromise, na katerih področjih omejiti aktivnosti in na katerih te pospešiti, da spodbudijo prodajo in dobičkonosnost. Skozi pogovore s strankami opažam dve vrsti vedenj. Previdno in obrambno držo pri spopadanju z nestanovitnostjo in negotovostjo. Ko se vodje skrijejo in se osredotočijo na grožnje tukaj in zdaj. Ko načrtovanje scenarijev, priprava na odpornost, upravljanje bilance stanja, pospeševanje kratkoročne učinkovitosti in skrbno spremljanje inflacije predstavljajo ključna področja njihove pozornosti. Ko »čakanje in opazovanje« zamenjata strateški pristop. Vidim pa tudi sprejemanje nestanovitnost kot katalizatorja za spodbujanje sprememb, za delovanja v smeri novih priložnosti. Ti vodje gredo pogumno naprej, revidirajo in pomlajujejo elemente svoje strategije. Razmišljajo o naslednjem desetletju, ne o naslednjem mesecu. Spodbujajo organizacijo, da ponovno razmisli o priložnostih in prilagodi svojo igro; zavzemajo se za prerazporeditev virov in razumejo talente kot gonilo inovacij in rasti. Pomembno je pravo ravnovesje. Dobri in uspešni voditelji tako razvijajo in izvajajo strategije, ki omogočajo kratkoročno optimizacijo poslovanja in hkrati skrbijo za nadaljnjo dolgoročno rast. Igrajo tako »v napadu« kot »v obrambi« in so previdni pri obvladovanju slabosti, medtem pa agresivno sledijo svojim prednostim. To poslovno okolje od voditeljev zahteva, da izpopolnijo svojo prednost na treh ključnih področjih: vpogled, predanost in izvedba.

Vpogled

Pričakovanje, da bomo nenehno sprejemali prave odločitve, je utopično, in prej, ko se navadimo živeti s sprejemanjem spodrsljajev, zmot in te vzamemo kot proces učenja, lažje nam bo.
Čez meglo namreč ne vidimo prav natančno, vendar če zadenemo 10 % pogosteje kot naši tekmeci, je to znatna konkurenčna prednost. Ta pa zahteva vlaganje sredstev, časa in truda, da bi presegli konvencionalno analizo običajnih podatkov, ki ustvarjajo konvencionalno modrost. Čeprav se zdi, da se vračamo k osnovam, k temu, kar je najbolj pomembno, k poenostavitvam, moramo za to vložiti več – več podatkov, več idej, perspektiv, znanja, več povezovanj navznoter in navzven, več osebnega angažmaja – da lahko situacijo celostno razumemo in naslovimo.

Predanost

Najboljši vodje in podjetja delujejo dvostransko - so preudarni pri obvladovanju slabosti, medtem ko agresivno sledijo svojim prednostim. Njihova miselnost temelji na akciji in prilagajanju, niso pasivni, temveč proaktivni. Ko je enako pomembno kot vedeti, kaj storiti, da to storijo hitro in ambiciozno. Ko je treba odločitve sprejemati hitreje in pogosteje preveriti, ali so te po mesecih ali celo tednih, sploh še prave in smiselne.
Kar loči predane vodje in njihove time od drugih je to, da jemljejo nenehno učenje in razvoj kot sestavni del delovnega procesa in tako povečujejo učinke svojega dela in aktivno vplivajo na rezultate, ki jih podjetje dosega.

Izvedba

Sposobnost dobre izvedbe je danes samoumevna, ni pa to dovolj. Veliko prednost danes predstavlja hitrost. Vodje in organizacije, ki razbijajo silose, racionalizirajo odločitve in poenostavljajo procese, opolnomočijo tiste v prvi vrsti ter presekajo počasne hierarhije in birokracijo, imajo jasno prednost. Bolj, ko je organizacija fleksibilna, hitreje se namreč lahko odzove in prilagodi novi situaciji. Ko se enkrat zavežete, da boste ukrepali, je treba to prevesti v dejanja, saj pogosto biti prvi in drugačen pomeni prednost, ki ji drugi sledijo.