Ob vse večjem manku kadra, ko je v določenih gospodarskih panogah skoraj nemogoče najti delavca, se veliko delodajalcev zateka k uporabi študentskega dela. Ker pa se je študentskega dela v praksi oprijel izraz »prekarno delo«, čeprav ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja to področje, tega dela ne bi smeli označevati s prekarnostjo, je bistveno, da so delodajalci seznanjeni in izpolnjujejo vse obveznosti, ki jih imajo v razmerju do študentov.