V izzivih današnjega časa postaja tudi delo v socialnovarstvenih zavodih vedno bolj zahtevno. V projektu Veselo na delo v VDC Polž razvijajo ukrepe in spodbude, s katerimi želijo omogočiti prijetno in spodbudno delovno okolje. Želijo tudi povečati motivacijo za zaposlitev v zavodu in zagotavljati strokovno usposobljen in stabilen tim.

VDC Polž pod svoje okrilje vključuje odrasle osebe z intelektualno oviranostjo. Nudijo jim možnost vključevanja v dopoldanske oziroma dneve oblike storitev, kjer so delovno aktivni, in bivanja v manjših enotah v skupnosti. “Naše poslanstvo je uporabnikom omogočati aktivno in kakovostno socialno vključevanje, delovno aktivno življenje, osebni razvoj, razvijanje samostojnosti in socialne mreže,” pravi vodja projekta Veselo na delo mag. Jasmina Breznik

V dinamičnih časih se spreminjajo tudi potrebe uporabnikov, povečujejo se potrebe po zdravstveni oskrbi, pričakovanja svojcev in okolja so vse večja. Za izvajanje storitev tako potrebujejo strokovno usposobljen kader, ki ima čut in empatijo do dela z osebami, z intelektualno oviranostjo. Potrebujejo kader, ki svoj poklic čuti tudi kot poslanstvo.

V času covida-19 so se znašli na prelomnici, saj so dodatne obremenitve, s katerimi so se srečali pri delu, povzročile, da so začeli beležiti veliko fluktuacijo kadra. Zato so želeli doseči še večjo motiviranost, pripadnost in zavzetost obstoječega kadra.

Gre za zahtevno in odgovorno delo z uporabniki in svojci, potrebna je empatičnost do uporabnikov in svojcev. Plače so nizke, ni možne finančne stimulacije, upoštevati je treba zakonodajo in stroko, ponekod so neenakomerne izmene. Storitev bivanja se izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu. Dodaten izziv pri pridobivanju kadra je še dejstvo, da ljudje z območja Maribora množično odhajajo na delo v Avstrijo.

"Vsako leto naredimo anketo zadovoljstva in analizo o zadovoljstvu z ukrepi, beležimo njihovo koriščenje, naredimo evalvacijo ukrepov, zaposleni so aktivno vključeni pri predlogih za izboljšave. Naredimo tudi splošno anketo zadovoljstva in analizo zadovoljstva zaposlenih. Spremljamo, kaj je pomembno zaposlenim za dobro počutje na delovnem mestu. Spremljamo predloge, pobude zaposlenih. Delamo redne evalvacije vpeljanih sprememb. Vsako leto naredimo Načrt promocije zdravja na delovnem mestu in spremljamo njegovo realizacijo s predlogi izboljšav za prihodnje leto. Delamo analizo zadovoljstva z izobraževanji in predloge za izboljšave,” je o projektu Veselo na delo povedala Breznik.

V čem je vaš projekt izviren?

V VDC Polž kot družbeno odgovoren delodajalec in družini prijazno podjetje skrbimo za dobro delovno klimo in dobro psihofizično kondicijo zaposlenih. Nudimo ugodnosti, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja: