»Vse ima, pa ni rezultatov.« Pogosto izrečen stavek trenerjev v praktično vsakem športu. Opisuje (pre)večkrat viden scenarij športnika, ki je bil izjemno uspešen v mladih letih, trenutno pa že nekaj let kaže sicer dobre rezultate, vendar se vsi - vključno z njim - zavedajo, da bi lahko dosegel še veliko več. Ali se tudi v podjetjih dogaja kaj podobnega?

Je hiter, močan, velik, eksploziven. Torej ima vse sposobnosti. Vrhunsko obvlada žogo, giblje se pravilno, dela natančno. Torej ima potrebno znanje. Zdaj že nekaj časa nastopa na najvišji ravni. Torej že ima izkušnje. Ni mi jasno, zakaj ni (boljših) rezultatov. Očitno se ne potrudi dovolj.