Talenti so srce in generator uspeha ter eden ključnih stebrov privabljanja, delovanja in iskanja virov inovacij. Izredno pomembni so za nadaljnje uspešno poslovanje, zato je vanje treba vlagati, jih odkrivati, razvijati in motivirati; vse našteto je lahko tudi del strateške usmeritve ter kulture vsake družbe. Seveda se mora vzporedno s tem razvijati tudi organizacija sama.

Z leti se je v Leku, članu skupine Sandoz, izoblikovala potreba po posebni skupini sodelavcev, ki delujejo kot generator ter spodbujevalec inovativnosti, sodelovanja in razvoja talentov. Oblikoval se je oddelek Strateški programi, ki deluje kot del vodstva družbe. Povezovanja z zunanjimi deležniki se na oddelku lotevamo strateško, saj prav ciljno naravnana strategija omogoča rast tako družbi kot zunanjim partnerjem. Povezujemo se z vsemi univerzami v Sloveniji, prepoznavnost pa širimo po celotni Evropi. Dolgoročni cilj, ki ga pri tem zasledujemo, je ekonomija znanja in sodelovanja, agilnega dela interdisciplinarnih timov preko geografskih meja z veliko privlačnostjo za izjemne talente. Vse to ponuja možnosti za vseživljenjsko strokovno in osebnostno rast posameznika ter družbe. Učinki so višja dodana vrednost in kakovostna storitev vseh partnerjev, krepijo se razvojne možnosti ter konkurenčnost Slovenije – tudi v mednarodnem prostoru. Samo lani smo gostili, soustvarjali in sodelovali na več kot 80 dogodkih za razvoj inovacij, talentov ter sodelovanj z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, gospodarskimi zbornicami ter strokovnimi združenji v domačem in mednarodnem prostoru. Mladim smo odpirali nova obzorja in karierne priložnosti v farmacevtski industriji, predstavljali možnosti za štipendiranje, praktično usposabljanje in opravljanje akademskih del, diplomskih ter magistrskih nalog ter doktoratov znanosti. Prav kultura je tista, ki privablja talente, ti pa zaradi dobrih izkušenj postanejo najboljši ambasadorji družbe in s svojim zgledom ter notranjo motivacijo navdušujejo in privlačijo naslednje generacije talentov. S tesnim sodelovanjem z akademsko sfero smo skozi leta razvili strateška partnerstva, ki izhajajo iz skupnega poslanstva, uresničujemo pa jih z bogato paleto skupnih projektov. Pri tem se še posebej osredotočamo na priložnosti za razvoj mladih, spodbujamo njihovo vedoželjnost, strokovno in osebno rast.

Skupaj s partnerji gradimo družbo znanja in blagostanja