»Naš cilj je, da vsak posameznik spozna svojo vrednost in odgovornost do družbe, v kateri živimo - kot zaposleni ali kot člani družbe ter skozi vsa obdobja našega življenja,« pravijo v Zavarovalnici Triglav o projektu prostovoljstva, s katerim so si zaslužili naziv HR&M projekt leta med velikimi podjetji. 

Skrb za zaposlene v Zavarovalnici Triglav razumejo kot tek na dolge proge. S tem namenom so si zamislili program Triglav.smo, skozi katerega je trajnost vtkana v njihovo delo in življenje. Projekt prostovoljstva pa predstavlja nadgradnjo omenjenega programa. Z njim so pilotno začeli v začetku 2023, prizadevajo pa si, da bi prerasel v stalno ponudbo košarice dobrin za zaposlene. Projekt sta nam predstavili Damjana Lunder in Duša Lindtner.

Kako ste se lotili projekta prostovoljstva?

Pod Triglavovim sloganom »Skupaj za varnejšo prihodnost« smo v začetku 2023 format klasičnih teambuildingov preoblikovali z vsebinami prostovoljstva. Povezali smo se z različnimi društvi in organizacijami, k udeležbi na teh akcijah pa povabili posamezne ekipe naših sodelavcev.

Pilotno smo organizirali paket sedmih prostovoljskih programov. V akcijah si zavihali rokave, uredili igralne površine v vrtcu, obnovili okolico v centru za ljudi s posebnimi potrebami, pomagali v zavetiščih za živali, uredili trajnostno zeleno površino, očistili okolico ene od gorenjskih planšarij in posadili več sto dreves.

Ker je bilo vzdušje na programih sproščeno in prijetno, so se sodelavci med seboj še bolj povezali. Krepitev naših timov ter vezi med sodelavci je tako v prostovoljskih akcijah dobila novo obliko, novo razsežnost. Dodana vrednost spodbude k prostovoljstvu se je pokazala tako, da so se nekateri od udeležencev odločili, da s prostovoljstvom nadaljujejo tudi v prostem času. S tem smo zasejali tisto seme, ki smo si ga želeli. Spodbuda v delovnem okolju, ki se razteza v nov način preživljanja prostega časa, je bil med drugim tudi cilj te dejavnosti. 

V tem pilotnem projektu smo ugotovili, da so temelji, ki smo jih postavili, dobri za prihodnost. S spodbujanjem prostovoljstva vračamo družbi, v kateri živimo, in prispevamo k varnejši prihodnosti. 

V čem je vaš projekt izviren? 

Vsebine nekdanjih internih teambuildingov smo spremenili in jim dodali dobrodelno noto, s katero prispevamo k boljši družbi in lepšemu jutri. Skupine sodelavcev, ki so se odločile za sodelovanje, so ugotovile, da delovna aktivnost zunaj običajnega okolja (npr. pisarne) krepi njihov timski duh, jih povezuje, hkrati pa z opravljenim dobrim delom prispevajo k dobrobiti družbe in njenim potrebam. 

Triglav kot delodajalec ima posluh, da tovrstna sodelovanja z okoljem, kjer poslujemo, tudi podpira. Pri izbiri aktivnosti stremimo k raznolikosti, saj si prostovoljstvo želimo približati čim širšemu krogu sodelavcev. 

Kakšni so učinki projekta? 

Z vsemi akcijami, ki smo jih izpeljali, smo izboljšali življenje tamkajšnje skupnosti; s pomočjo v zavetišču za zapuščene živali, pogozdovanjem, obnovo otroškega igrišča ali darovanjem krvi. Zavedamo se, da imamo vsak dan priložnost za spremembo sveta na bolje. 

Kakšni pa so vaši načrti za nadaljnji razvoj projekta? 

Načrtujemo, da bomo prostovoljstvo krepili in povečali število ljudi, ki jih bo to (vse bolj) zanimalo. Z dobrimi zgledi si želimo premikati prepričanja in navade ljudi. 

Kaj so sodelavci, ki so se vključili v projekt, pridobili?  

Pridobili so nove izkušnje, naredili nekaj koristnega v lokalnih okoljih, kjer so delali, spoznali sodelavce v drugačni luči in se zbližali. Predvsem je pomembno sporočilo, da nam je mar za življenjsko okolje - za medosebne odnose v delovnem okolju kot tudi za odnose z okolico, kjer živimo. 

Ste opazili še kakšne morda nepričakovane stranske učinke tega projekta?  

Med pozitivne stranske učinke lahko umestimo boljšo povezanost med sodelavci in zavezanost k trajnosti ter konkreten prispevek okolju. Zaobljubo trajnostnemu ravnanju, ki ga udejanjamo na vseh ravneh svojega poslovanja: na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju, uresničujemo na ravni celotne Skupine Triglav. 

Majhne korake, s katerimi lahko vsak posameznik prispeva k trajnejši, s tem pa tudi varnejši prihodnosti, smo leta 2022 začeli spodbujati s projektom #Zavarujmoprihodnost, ki se mu je pridružilo kar 160 partnerjev – naših sponzorirancev iz sveta športa, kulture in izobraževanja. Ti so skozi projekt prevzeli vlogo ambasadorjev globalnih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN SDG). Prostovoljstvo skozi trajnostne cilje OZN spodbuja tudi omenjeni projekt #Zavarujmo prihodnost. 

Ste v Zavarovalnici Triglav naklonjeni tudi sodobnim oblikam dela? 

Epidemiološke razmere v zadnjih letih so povsod po svetu zahtevale prilagoditev načina dela. Razširila se je praksa dela na daljavo, kar je številnim podjetjem omogočilo delovanje in obstoj. V Zavarovalnici Triglav smo prepoznali prednosti takšnega načina dela za zaposlene, družbo in okolje, zato smo to možnost obdržali tudi po najbolj kritičnem obdobju epidemije. 

Danes lahko zaposleni, ki jim narava dela to omogoča in si tega tudi želijo, delo od doma opravljajo dvakrat tedensko. Da proces hibridnega dela in sodelovanje med zaposlenimi potekata nemoteno, smo poskrbeli tudi z ustreznimi usposabljanji s področja učinkovitega dela na daljavo in vodenja hibridnih timov. 

Kot kažejo interne raziskave, si večina zaposlenih želi hibridnega načina dela, v katerem delo od doma opravljajo v kombinaciji z delom v prostorih delodajalca. Zato ocenjujemo, da je trenutna ureditev možnosti v naši zavarovalnici primerna in v skladu s pričakovanji zaposlenih. 

Tudi v prihodnje bomo spremljali, koliko sodelavcev to možnost uporabi, in se na podlagi podatkov prilagajali potrebam po spremembah. Pri tem smo prepričani, da je s takšnim načinom dela izkazano zaupanje delodajalca do zaposlenih in obratno. Ocenjujemo, da takšno delovno okolje na dolgi rok prispeva k še večji povezanosti, zavzetosti in pripadnosti sodelavcev. 

Poleg tega smo nedavno, kot Družini prijazno podjetje, v izrednih razmerah ter v okviru svojih zmožnosti in priložnosti, olajšali delovne pogoje sodelavkam in sodelavcem, ki so jih prizadele katastrofalne poplave in z njimi povezane uničujoče posledice. Med drugim smo tako zaposlenim, ki so želeli izkazati srčnost in solidarnost ter prostovoljno pomagati lokalnim skupnostim pri odpravljanju posledic poplav, omogočili en dan plačane odsotnosti z dela, z nadomestilom plače. Ta dan so mnogi namenili prostovoljstvu in na ta način prispevali k okrevanju prizadetih območij. 

Kako pa vidite prihodnost dela in HR-ja? 

Ravnanje z zaposlenimi razumemo kot strateško in odgovorno skrb za posameznika, za njegov razvoj ter za njegovo zadovoljstvo, zdravje in zavzetost. Vlagamo v znanje in hkrati nudimo številne ugodnosti, s katerimi je sodelavcem lažje usklajevati delo in zasebno življenje. 

Že več let je v ospredju naših prizadevanj tudi skrb za duševno zdravje in psihološko ravnovesje, pomembno nam je uspešno sobivanje različnih generacij, ki so trenutno na trgu dela ter delovno aktivne. Dodana vrednost spodbujanja skrbi drug za drugega pa kakovostno prispeva h gradnji naše konstruktivne in sodelovalne organizacijske kulture v celotni Skupini Triglav.