V skupini Tobačna Ljubljana so razvili zanimiv in koristen razvojni projekt za svoje sodelavce v Sloveniji in na drugih trgih regije Adriatic. V kategoriji malih in srednjih podjetij so se uvrstili v finale najboljših HR&M projektov 2018, kjer je bil kot zmagovalni izbran projekt podjetja Optiweb. Pogovarjali smo se z Moniko Teran, direktorico kadrovskega področja za Adriatic.

Odgovorni ste za vodenje in razvoj kadrovskega področja v različnih podjetjih v različnih državah.

Tako je, družbe skupine Tobačna Ljubljana so del ene izmed največjih tobačnih družb na svetu, Imperial Tobacco, ki je del Imperial Brands. Globalno smo fokusirani na razvoj izdelkov naslednje generacije, konkretno izdelkov za vejpanje.

V Sloveniji skupino, poleg Tobačne Ljubljana, sestavljata še hčerinski podjetji, Tobačna Grosist in Tobačna 3dva. Tobačna Grosist je eden vodilnih distributerjev ter ekskluzivni zastopnik številnih izdelkov široke potrošnje (Carlsberg, Budweiser, JP Chenet, Shark, Mentos, Loacker, Frosch, Cricket …). V Tobačni 3dva smo vodilni v segmentu in v naših trafikah ponujamo, poleg klasičnega trafičnega asortimana, tudi vedno več elektronskih storitev (plačevanje položnic, nakazila Western Union, nakup preko Eventima, Flixbus itn.), kar je izjemno dobro sprejeto med našimi strankami.

Kako pa je organizirana kadrovska služba?

V kadrovski službi v Sloveniji smo odgovorni za kadrovsko strategijo in izvajanje kadrovskih aktivnosti na trgih regije Adriatic, kar poleg Slovenije zajema predvsem sodelavce v Makedoniji in Srbiji. Pri izvajanju aktivnosti sodelujemo z lokalnimi kadrovskimi službami, ki so nam v veliko pomoč pri usklajenem delovanju in doseganju skupnih rezultatov na področju razvoja kadrovskih virov.

Vsako leto se lotimo vsaj enega skupnega regijskega projekta, ki praviloma nagovori eno od naslednjih treh strateških področij: agilnost (okretnost) organizacije in posameznikov, razvoj sposobnosti ter uspešnost dela. Posebno pozornost namenjamo talentom, vodjem in naslednikom kot tudi prodajnim kadrom. Za vse sodelavce izvajamo tudi številne projekte in aktivnosti, namenjene dobremu počutju na delovnem mestu in izven njega. Skupina Tobačna, kot tudi ostale družbe v regiji Adriatic tako že več let dosegamo visoke rezultate tako v anketah zavzetosti in zadovoljstva kot tudi v stopnji zadrževanja dobrih kadrov.    

Predstavite nam projekt, s katerim ste se uvrstili med finaliste za najboljši HR&M projekt.

V skladu s kadrovsko strategijo za Adriatic smo vse sodelavce v regiji povabili k vključitvi v projekt samorazvoja, ki je vključeval izdelavo SDI profila, skupinski coaching in individualni coaching. Na ta način smo sodelavce ponovno opolnomočili za lasten razvoj, saj je imel vsak možnost koriščenja do pet coachingov (individualnih in skupinskih skupaj). Sodelovanje ni bilo obvezno, je bilo pa priporočeno za vse, ki želijo prispevati k izboljšavam v svojem timu in nasploh. Poudarili smo, da je od vsakega posameznika odvisno, kakšni bodo rezultati teh srečanj, saj je za svoj razvoj vsak odgovoren sam. Naš slogan je bil: »Razvijajmo sebe in druge za svojo osebno ter poslovno rast!«

Glede na to, da udeležba ni bila obvezna, kakšen je bil odziv?

Od 250 se je v projekt vključilo kar 183 sodelavcev iz Slovenije, Srbije in Makedonije. Izdelanih je bilo 183 SDI profilov, izvedenih 12 delavnic, potekajo pa tudi individualni coachingi, za katere se je odločilo 26 sodelavcev iz Slovenije, Makedonije, Kosova in Srbije. 

Kaj so sodelavci, ki so se v projekt vključili, pridobili?

V individualni coaching so se vključili vsi, ki so imeli jasno pripravljen izziv, s katerim so se želeli ukvarjati, po možnosti pa tudi že idejo, kaj želijo doseči. Individualni coachingi potekajo v kombinaciji »v živo« in »virtualno«, izvaja jih zunanji coach iz Slovenije. Želeli smo, da sodelavci bolje razumejo, kaj motivira njih in kaj motivira druge, kaj jih žene, zakaj komunicirajo na določene načine in na kakšen način lahko izboljšajo komunikacijo ter rezultate svojega dela.

S pomočjo preprostega orodja SDI, v kombinaciji z individualnimi in skupinskimi coachingi, so sodelavci prejeli številne uvide, kar je zelo pozitivno vplivalo na izboljšanje odnosov in rezultatov dela. Pri projektu je sodelovalo tudi vodstvo, tako celotne regije kot tudi posameznih trgov in funkcij. SDI profili so bili transparentni znotraj posameznih timov z namenom, da vsi bolj ozavestijo in razumejo svojo različnost ter prilagodijo svoj stil delovanja posamezniku in situaciji.

Pri tem se nam je zdelo še posebej pomembno, da ima možnost vključitve prav vsak sodelavec, ki želi delati na svojem razvoju - ne le talenti, vodje ali druge zaključene skupine. Mednarodne ekipe so bile vključene v isti skupinski coaching, v živo. To je imelo pozitiven vpliv tudi na zavzetost posameznih, sicer virtualnih timov, ki se v živo ne vidijo pogosto.

Kakšni pa so načrti za v prihodnje?

V skupini Tobačna s podobnimi razvojnimi projekti nadaljujemo tudi v prihodnje, poleg obstoječega bomo v letu 2019 nadaljevali z novim projektom. Šlo bo za delavnice, vezane na organizacijsko kulturo, ki jih sicer izvajamo vsaka tri leta, tokratni poudarek pa bo na spoznavanju in razumevanju globalne strategije 2025.