TRAJNOSTNI RAZVOJ IN STRATEŠKE KOMUNIKACIJE

BARBARA KRAJNC, svetovalka za korporativne zadeve in strateške komunikacije

Facebook
LinkedIn

Trajnostni razvoj postaja eden osrednjih poslanstev in ciljev delovanja podjetij in organizacij, saj je zavedanje o odnosu in odgovornosti do posameznikov, okolja in družbe večje kot kdaj koli prej. Enako velja za pričakovanja in odzive okolja na trajnostno naravnana dejanja, še bolj pa na napake. Stična točka obeh strani je trajnostno poročanje, ki mora biti ali postati del strateških komunikacij na ravni celotne organizacije. Namen tega članka je zato osvetliti pomen komuniciranja v povezavi s trajnostnim poročanjem.

 

Naslov članka se je ponudil kar sam, ko sem pred kratkim ponovno poslušala zanimiv pogovor z g. Keithom Weedom, enim najprepoznavnejše osebnosti v svetu marketinga in komunikacij, trenutno še v vlogi glavnega direktorja marketinških komunikacij v mednarodni korporaciji Unilever, ki je za svoje kampanje prejela številne ugledne nagrade.[i] Kot je g. Weed povedal v zanimivem intervjuju ob boku letošnjega srečanja v Davosu, »pri nas v Unileverju velja, da morajo znamke v sebi imeti dvoje, izražati (biti) to, kar so in kar nam sporočajo.«[ii]

Kaj naše znamke so in kaj nam sporočajo?

Zastavljeno vprašanje še kako velja tudi za podjetja in organizacije, saj ni več pomembno samo, kaj delajo, temveč tudi, kako ravnajo v odnosu do posameznika, družbe in okolja. In vse to se mora jasno odražati tudi v komunikacijah na vseh ravneh, korporativni ali produktni.

In druga, zelo pomenljiva izjava iz omenjenega intervjuja: »Ena prvih stvari, ki sem jih naredil v svoji sedanji funkciji, ki jo opravljam devet let, in čeprav sem glavni direktor za