Socialne identitete v povezavi z delom predstavljajo percepcijo sebe kot zaposlene/ga in sebe v odnosu do oseb, s katerimi preživimo velik del časa. Transspolne osebe se pri zaposlovanju in na delovnem mestu spoprijemajo s številnimi ovirami, ki vplivajo na njihovo psihološko blagostanje, delovno zavzetost, občutke varnosti, sprejetosti in pripadnosti organizaciji.

Tranzicija iz spolne vloge, ki se sklada s spolom, pripisanim ob rojstvu v spol, ki se sklada z identiteto osebe, obsega psihološko, socialno in medicinsko tranzicijo. Socialna se nanaša na razkrivanje okolju, prilagoditve spolnega izraza in uporabo zaimkov, skladnih z identiteto. Ni nujno, da se vse transspolne osebe odločijo za medicinski proces potrditve spola. V kontekstu delovnega mesta to pomeni, da ima oseba lahko na osebnih dokumentih naveden spol, ki ustreza njeni spolni identiteti, vendar zaradi telesnih karakteristik sodelavke/ci osebe ne dojemajo skladno z njeno identiteto.