Leta 2024 bo vsak dan 12.000 baby boomerjev doseglo 65 let, kar pomeni, da se delovna sila sooča s preobrazbo, kakršne še ni bilo. Ob odhodu teh zaposlenih na pokoj pustijo za seboj generacije X (1965-1980), Y (1982-1996) in Z (1997-2012), od katerih vsaka prinaša na delovno mesto drugačen pristop. Z vstopom generacije Z na trg dela se podjetja sprašujejo, kaj iščejo mladi. Organizacija WorkHuman je zbrala tri preproste strategije, kako pritegniti to generacijo in izkoristiti njihove vrednote v delovnem okolju.

1. Dajte prednost fleksibilnosti

Vpliv pandemije je oblikoval celotno generacijo in njihov pristop k delu. Najstarejši predstavniki generacije Z so svoje profesionalno življenje začeli med globalno krizo, medtem ko so mlajši člani generacije usklajevali študij z novim, oddaljenim okoljem. Posledično so iz te travmatične dobe izšli z novimi tehnološkimi znanji in željo po fleksibilnem delu.

Za vodje in managerje je pomembno, da to upoštevajo pri ustvarjanju smernic za delo na daljavo in v pisarni. Spodbujanje zaposlenih, da izrazijo svoje preference vodstvu, bo še posebej pomembno za generacijo Z, ki si želi hibridne ali popolnoma oddaljene fleksibilnosti.