Trudy Lewis, ustanoviteljica podjetja Colinear, že več kot 20 let pomaga vodjem in njihovim ekipam, da s komunikacijo, usklajeno s poslovno strategijo, samozavestno dvignejo svoje vodenje na naslednjo raven.

Trudy Lewis

Podpira vodilne organizacije v gostinstvu, železnici, gradbeništvu in tehnologiji, je sodelavka, pooblaščena strokovnjakinja za odnose z javnostmi in nekdanja članica upravnega odbora Chartered Institute of Public Relations (CIPR), ICF (International Coaching Federation) in IABC. Trudy je tudi so-voditeljica podcasta Calm Edged Rebels.


V predavanju z naslovom Gradnja celostne izkušnje zaposlenih od znotraj navzven bo na #loveHR Summit 2023 razkrila, kako ustvariti izkušnjo zaposlenih, ki jim daje občutek pripadnosti, namena in pomena njihove vloge za organizacijo, mi pa smo se z njo že prej pogovarjali o pomenu interne komunikacije in kaj podjetja z učinkovito komunikacijo lahko dosežejo.

Dobro plačilo in materialne nagrade niso več dovolj velika motivacija za zaposlene, da bi ostali v podjetju. Kaj lahko naredijo delodajalci, da jim omogočijo odlično celostno izkušnjo, zaradi katere bodo hoteli ostati v podjetju?

Podjetja morajo najti načine, da bodo zaposleni razumeli vlogo, ki jo imajo v organizaciji, hkrati pa bodo razvili občutek pripadnosti in svojega smisla. Zelo je pomembno, da zaposleni razumejo namen in vizijo podjetja, saj se sicer težko poistovetijo z organizacijo in se zavedajo smiselnosti svojega dela. Prav tako je pomembno, da delodajalci zaposlenim omogočijo odkrivanje njihovih vrednot, ki jih nato povežejo z vrednotami podjetja.


Delodajalcem priporočam, da kjer je to mogoče, zaposlene vključijo v razvoj vizije in vrednot podjetja. Pri tem je ključni dejavnik zaupanje, ki pa izhaja iz odprtosti in iskrenosti vodstva, ki živi in diha vrednote podjetja. Vse to se nato preliva v komunikacijo in način komuniciranja vodstva z zaposlenimi. Torej, transparentnost, vključenost in močan občutek za osmišljanje dela so cilji, ki jih morajo delodajalci zasledovati, če želijo zaposlene resnično motivirati, da ostanejo v podjetju.