Kako s pomočjo krepitve blagovne znamke do zavzetih in motiviranih zaposlenih vam bo na predstavitvah finalistov izbora HR&M projektov zaupala Špica International. 

Na kratko predstavite svoj HRM projekt.

Ker smo ugotovili, da je pozicioniranje delodajalca ključnega pomena za pridobitev zavzetih in motiviranih zaposlenih, smo v začetku leta 2020 pripravili načrt in cilje, kako okrepiti Špico kot uspešno blagovno znamko delodajalca tako med iskalci zaposlitve, kot tudi med našimi kupci in splošno javnostjo. Pripravili smo plan aktivnosti in definirali ključne deležnike, ki jih bomo ciljno nagovarjali tekom projekta. Hkrati pa smo želeli s projektom povezati tudi obstoječe zaposlene in dvigniti njihovo zavzetost in pripadnost podjetju. V okviru projekta »zaposleni kot ambasadorji podjetja« smo organizirali delavnice, kjer smo skupaj definirali naše vrednote, skupne cilje in prepoznali tiste vrednosti, ki delajo naše delovno okolje privlačno. Hkrati pa izkoristili priložnost, da na podlagi predlogov in želja zaposlenih z različnimi iniciativami naredimo delovno okolje še boljše.

Na delavnicah smo tako ugotovili, kaj nas dela srečne, zakaj radi opravljamo svoje delo na Špico in kaj nas dela ponosne, da smo del ekipe Špičakov in Špičakinj ter na kakšen način lahko to tudi navzven pokažemo naši ciljni publiki.

V čem je vaš projekt izviren?

Projekt je povečal zavzetost zaposlenih (kar je pokazala tudi raziskava zavzetosti, ki jo merimo v okviru Zlate niti) ter hkrati povezal vse zaposlene, ki z različnimi iniciativami v okviru ambasadorstva in krepitve blagovne znamke prispevajo svoje ideje, predloge ipd. Na ta način skupaj strmimo k skupnemu cilju – ustvariti delovno okolje, ki spodbuja rast in kreativnost zaposlenih, kjer sta dobro počutje in timski duh na prvem mestu.

Kakšni so učinki projekta?

Ključni učinki, ki smo jih dosegli z našim projektom so bili naslednji: Projekt je povečal zavzetost zaposlenih (kar je pokazala tudi raziskava zavzetosti, ki jo merimo v okviru Zlate niti) ter hkrati povezal vse zaposlene za doseganju skupnih ciljev. Zaposleni so postali ključni ambasadorji naše blagovne znamke (tako zaposlovalca kot tudi produktov). Oblikovali smo bazen kandidatov, ki ga redno dopolnjujemo z novimi talenti, iz katerega lahko hitro najdemo zainteresirane kandidate, ki lahko zapolnijo nove delovna mesta. Prav tako pa smo z boljšo prepoznavnostjo Špice dosegli boljši dotok novih kandidatov, zmanjšal pa se nam je tudi čas zapolnitve odprtih delovnih mest. Prenovljena karierna stran na naši spletni strani, kjer lahko iskalci zaposlitve dobijo dober vpogled, kako je biti Špičak/inja. Naredili smo EVP dokument, kjer so zapisani vse bonitete, ki jih nudimo zaposlenim kot tudi vsi naši uspehi in načrti za prihodnost, s čimer želimo pokazati, del kakšne zgodbe bo bil kandidat, če se nam pridruži. Okrepili smo sodelovanje s študenti iz različnih fakultet ter z njimi izvedli kar nekaj uspešnih projektov. Povečali prisotnost na družbenih omrežjih, ki so navadno vstopna stran vseh kandidatov za zaposlitev kot tudi potencialnih kupcev. Povečali smo prepoznavnost Špice med našo ciljno publiko.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

S projektom bomo nadaljevali, saj se zavedamo, da so zavzeti in zadovoljni zaposleni ključnega pomena za uspešno podjetje.

Kaj so pridobili sodelavci, ki so se vključili v projekt?

Kot smo že omenili, so bili del projekta vsi zaposleni, ki so lahko sami prispevali svoje videnje, kaj je tisto, kar nas dela najboljše, hkrati pa imeli tudi priložnost izpostaviti vse tisto, kar bi bilo potrebo izboljšati ali morda dodatno vpeljati v podjetje. Sooblikovali so del naše zgodbe – od tukaj tudi naš slogan »Best Together«. Na ta način so z lastnimi iniciativami pripomogli k boljšemu delovnemu okolju, hkrati pa pomagali oblikovati ideje, kako naši ciljni publiki predstaviti realno in najboljšo verzijo, kako je biti Špičak/inja kot tudi to, zakaj so naši produkti prva izbira naših potencialnih kupcev.

Je imel projekt nenačrtovane stranske učinke?Kako je pri vas organizirana HR funkcija?

Prvoten namen projekt ja bil izboljšati Špico kot blagovno znamko med našo ciljno publiko. Ko smo začeli s prvimi aktivnostmi projekta pa smo ugotovili, da lahko naredimo tudi uspešno zgodbo interno, saj so naši sodelavci tisti, ki nam lahko pomagajo prepoznati tisto, zakaj je Špica dobro delovno okolje ter kaj so tiste stvari, ki jih je potrebno izboljšati. Povezali smo vse sodelavce in okrepili sodelovanje ter povečali pripadnost in zavzetost zaposlenih. To bi lahko izpostavili, da je sprva nenačrtovan stranski učinek tega projekta.

Kako je pri vas organizirana HR funkcija?

Našo HR funkcijo pokriva sodelavka, ki ima naziv Vodja razvoja zaposlenih. Pri svojem delu pa aktivno sodeluje z ostalimi oddelki (npr. marketing, računovodstvo ipd.) ter z vodstvom, vodji in vsemi zaposlenimi.

Katere spremembe na področju modernega delovnega okolja (delo od kjerkoli, fleksibilne oblike dela, hibridni timi) ste uvedli v zadnjem obdobju?

Na Špici sodelavcem omogočamo delo od doma in delovni čas, ki si ga lahko sami razporedijo, glede na svoje delovne naloge in aktivnosti popolnoma svobodno. Sodelavcem želimo omogočiti najboljše razmerje med delom in zasebnim življenjem, kar mislimo, da nam dobro uspeva.

Kakšna bo po vašem mnenju videti prihodnost HR-ja?

V zadnjem času se ve HR funkcija v mnogo podjetjih iz admin in rektrutment funkcije premaknila tudi v pomembno strateško vlogo, ki sodeluje z vodstvom podjetja in skrbi, da so vse ravni podjetja uspešno usklajene. Je ključni akter pri sprejemanju najpomembnejših odločitev v podjetju, sodeluje pri vpeljavi vseh pomembnih sprememb ter je oseba oz. oddelek, na katerega se lahko vsi zanesejo. Pomembno je, da je HR funkcija agilna ter skrbi za to, da so zaposleni na svojem delovnem mestu zadovoljni. Menimo, da se bo HR funkcija v prihodnosti še bolj okrepila v to smer. 

Kaj vam pomeni uvrstitev med finaliste?

Uvrstitve med finaliste izbora za HRM projekt 2022 smo se zelo razveselili, saj je to še dodatna potrditev, da je naše vlaganje v dobro počutje na pravi poti. Verjamemo, da bo to še bolj spodbudilo našo zavzetost in motiviranost, ki sta temelj naše blagovne znamke Špica.