Kompetentnost posameznika, projektnega tima in podjetja, ki ga prepozna okolica – trg, se doseže s tem, da podjetje razvoj kompetenc vključi v svoje procese izobraževanja, usposabljanja in nagrajevanja. Sistematičen razvoj tistih kompetenc, ki jih je možno razvijati, in pregled nad mehkimi kompetencami, omogoča uspešnost posameznika, projektnih timov in podjetja kot povezane celote.

Sodobne informacijske rešitve podpirajo omenjen razvoj in ga vgrajujejo v procese, kar omogoča uspešno implementacijo in trajnostno delovanje organizacije. Predstavljen je koncept, ki ga uporabljajo uspešna podjetja in se kaže v konkretnih merljivih rezultatih na področju razvoja kompetenc.