V zadnjih nekaj letih so se delovna okolja po vsem svetu močno spremenila. Pandemija COVID-19 je pospešila prehod mnogih organizacij v oddaljene in hibridne modele dela, kar je postavilo nove izzive za vodje ekip. Kljub očitni potrebi po prilagoditvi načinov vodenja na te spremembe, poročilo podjetja TechSmith Corp. za leto 2024 razkriva, da večina vodij še vedno ni prejela ustrezne usposabljanja za učinkovito upravljanje svojih oddaljenih ekip.

Tom Starner v članku Managers need training to lead remote teams—but most still haven’t gotten it (HRexecutive, 2024) razkriva, kako pomembno je to usposabljanje za prihodnost dela.

Vodenje oddaljenih ekip: Nujna je potreba po usposabljanju

Raziskava, ki jo je izvedlo podjetje TechSmith Corp. v sodelovanju z Global Workplace Analytics in Caryatid Workplace Consultancy, je med 900 vodilnimi delavci v ZDA ugotovila, da skoraj tri četrtine anketirancev poroča, da njihovi delodajalci niso ponudili posebnega usposabljanja za vodenje oddaljenih in hibridnih delavcev. Ta statistika osvetljuje pomembno vrzel v trenutnih strategijah upravljanja delovne sile, ki bi lahko imela dolgoročne posledice za uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih.

Pomen prilagojenega usposabljanja

Pandemija je mnoge organizacije nepripravljene potisnila v nov način dela, brez jasnih načrtov o tem, kako najbolje podpreti prehod na hibridne modele dela. Wendy Hamilton, izvršna direktorica podjetja TechSmith, poudarja, da organizacije potrebujejo preoblikovanje sestankov, tehnoloških rešitev in pristopov k sodelovanju, da bi se izognile negativnim vplivom na produktivnost in angažiranost zaposlenih zaradi pomanjkanja fleksibilnosti.

Preberite tudi intervju z Emmanuelle Leon na temo organizacije hibridnega dela, da bo učinkovito in vsem prineslo zadovoljstvo. Emmanuelle Leon bo z nami tudi na #loveHR Summitu 2024. Pridružite se nam!

Ključne komponente usposabljanja vodij

Kate Lister, predsednica Global Workplace Analytics, in Tracey Malcolm, globalna vodja prihodnosti dela in tveganj pri WTW, izpostavljata, da mora usposabljanje za vodje preseči zgolj pokrivanje podjetniške politike. Poudarek mora biti na razvoju sposobnosti vodij za prepoznavanje izzivov in priložnosti, ki jih prinaša oddaljeno delo, ter na izbiri učinkovitih orodij in pristopov za njihove ekipe. To vključuje izgradnjo zaupanja, natančnost v komunikaciji in uporabo tehnologije za izboljšanje izkušenj ekip.

Usposabljanje kot temelj uspeha

Uspeh pri vodenju oddaljenih ekip ni zgolj v uporabi pravih orodij ali tehnologij, temveč v razumevanju in podpiranju edinstvenih potreb vsakega člana ekipe. Usposabljanje bi moralo vodjem nuditi okvir za uspeh pri vodenju tako neodvisnih kot interaktivnih delovnih aktivnosti, pa tudi za razumevanje in izboljšanje izkušenj oddaljenih zaposlenih.

Jasno je torej, da bo za organizacije, ki želijo uspešno navigirati po svetu hibridnega dela, ključnega pomena vlaganje v specifična usposabljanja za vodje. Takšna usposabljanja ne bodo samo pomagala vodjem, da bolje razumejo in se odzovejo na potrebe svojih oddaljenih ekip, temveč bodo tudi povečala splošno produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih in konkurenčnost organizacij na trgu. Kot kaže članek Toma Starnerja, je čas za tovrstna usposabljanja zdaj.

Literatura in viri

Starner, T., Managers need training to lead remote teams—but most still haven’t gotten it, HRexecutive.  https://hrexecutive.com/managers-need-training-to-lead-remote-teams-but-most-still-havent-gotten-it/?oly_enc_id=3347D9810512B6W