Čeprav je število brezposelnih v Sloveniji visoko in kljub pobudam za zaposlovanje, strokovnjak na področju kadrovanja hitro pade na realna tla: bazen najbolj primernih kandidatov za strokovna delovna mesta je plitek. Delodajalci zato vedno več pozornosti namenjajo ugledu oz. blagovni znamki delodajalca.