McKinsey ocenjuje, da bi lahko do leta 2030 do 30 % delovnih ur v ameriškem gospodarstvu avtomatizirali zaradi vpliva generativne UI, kar bi prizadelo do 300 milijonov delovnih mest po vsem svetu (Goldman Sachs). PricewaterhouseCoopers pa dodaja, da ima umetna inteligenca, skupaj z robotiko in drugimi oblikami pametne avtomatizacije, potencial prispevati do 15 milijard dolarjev h globalnemu BDP do leta 2030.

Umetna inteligenca bo vplivala na 300 milijonov delovnih mest po svetu.

Raziskava platforme Udemy “2024 Global Learning & Skills Trends Report" je razkrila ključno vlogo generativne umetne inteligence (UI) v delovnem okolju. UI, zlasti generativna UI, ne le revolucionira način, kako razmišljamo o delu, temveč tudi kako ga opravljamo. 

Umetna inteligenca bo zahtevala usposabljanje 6 od 10 zaposlenih

Kljub temu, da tehnologija ustvarja nove vrste delovnih mest, s tem ko nekatere vrste del postajajo zastarele, Korn Ferry opozarja na pomanjkanje talentov, ki bi lahko do leta 2030 doseglo več kot 85 milijonov ljudi. Tukaj nastopi potreba po nadgradnji in preusposabljanju obstoječega kadra z nadaljnjim poudarkom na širjenju nabora veščin. Vendar pa to ni enostavna naloga. Svetovni gospodarski forum v poročilu o prihodnosti delovnih mest za leto 2023 ugotavlja, da bo do leta 2027 usposabljanje potrebovalo 6 od 10 zaposlenih, polovica od teh pa nima dostopa do potrebnih virov.

Da bi izkoristili potencial UI, morajo poslovni voditelji razviti sposobnost ohranjanja koraka s tehnološkim razvojem in pomagati svojim zaposlenim pri pridobivanju novih veščin. Tehnologija bo še naprej pomagala podjetjem pri razvoju pristopa, ki temelji na veščinah, in pri premišljenem prilagajanju osnovnih procesov, kot so zaposlovanje, načrtovanje delovne sile in razvoj ter izboljšanje notranje mobilnosti. 

Kaj je ključ do uspešne implementacije ?

UI prav tako omogoča zaposlenim, da učinkoviteje opravljajo naloge, ki zahtevajo bolj konceptualno razmišljanje. Z avtomatizacijo ponavljajočih se, časovno potratnih in rutinskih nalog lahko zaposleni svoj čas porabijo za bolj kreativno in strateško delo. Da bi to dobro izvedli, pa morajo organizacije pospešiti svoje razumevanje veščin, ki jih potrebujejo, da bi sledile hitrosti tehnoloških sprememb. HBR kot primer navaja farmacevtskega velikana Novartis, ki je "vpeljal UI podprto notranje tržišče talentov, ki napoveduje, usklajuje in ponuja vloge in projekte, povezane z veščinami in cilji zaposlenih."

Ključ do uspešne implementacije UI na delovnem mestu je kombinacija moči človeške in umetne inteligence. UI lahko avtomatizira identifikacijo in usklajevanje potrebnih veščin z obstoječimi v organizaciji, medtem ko se človeški element vključuje v preverjanje skladnosti teh veščin z organizacijskimi cilji. 

Podobno lahko UI pomaga posamezniku identificirati, katere veščine naj se nauči naslednje. Vendar pa se uporaba tega znanja in pridobivanje veščin odvijata preko kombinacije tehnologije in človeške interakcije, pri čemer se izkoriščajo različni načini učenja, od prilagodljivega učenja do mikroučenja, učenja v skupinah in celo coachinga. Kombinacija umetne in človeške inteligence skupaj z zagotavljanjem bolj personaliziranih izkušenj učenja lahko pomaga ekipam učinkoviteje razvijati veščine, hkrati pa pozitivno vpliva na podjetje, še ugotavljajo avtorji raziskave. 

Literatura in viri

Udemy Business. 2024 Global Learning & Skills Trends Report. Dostopno na https://business.udemy.com/2024-global-learning-skills-trends-report/