Zaposleni na delovnem mestu skoraj 50 % svojega časa preživijo z mislimi drugje, kot se sicer fizično nahaja njihovo telo. Kakšna je tu vloga vodje, kaj lahko stori vodja, posameznik in organizacija kot celota?

V znanstveni reviji Science, eni od vodilnih znanstvenih revij na svetu, so znanstveniki v raziskavi A Wandering Mind Is an Unhappy Mind odkrili, da je »zasanjan človeški um, nesrečni um.«15 Čuječnost pomeni sposobnost človeka biti osredotočen in fokusiran na trenutek, se zavedati svojih misli in okolja in hkrati biti sposoben prepoznati in se premikati mimo ovir, ko se te pojavijo. Študija, objavljena v reviji Science15, kaže, da ljudje porabijo 46,9 % svojih budnih ur za razmišljanje o nečem drugem kot o tistem, kar počnejo, in to miselno potepanje jih običajno dela nesrečne.

V raziskavi so znanstveniki14 sodelovali z direktorjem farmacevtskega koncerna, ki je za svoje vodenje prejemal slabe ocene, čeprav se je zavestno trudil, da bi stanje izboljšal, kljub temu nič ni delovalo. Z rastjo njegove farmacevtske multinacionalke je direktor začel meriti čas, ki ga je preživel z vsakim podrejenim, in vsakič, ko je ponovno prejel slabo oceno, je nejevoljno dejal: »Toda kako, poglejte, koliko časa sem preživel z vsemi sledilci«.

Zmožnost biti osredotočen in fokusiran v trenutku, je ena najpomembnejših kompetenc vodij v dobi inovativnosti.

Proces vodenja se je sčasoma izboljševal, kot je direktor uvedel vsakodnevne 10-minutne treninge čuječnosti.14 Že po nekaj mesecih so sledilci direktorja zaznavali kot bolj zavzetega, osebo, s katero je lepše delati in kot bolj navdihujočega. Ko je direktor ponovno pregledal časovnico porabljenega časa s sledilci, je presenečeno ugotovil, da je porabil 21 % manj časa, rezultati vodenja pa so bili uspešnejši. V čem je razlika? Direktor je bil ves čas »prisoten, čuječ«, v času sestankov s podrejenimi. Prišel je do ugotovitev, da je v preteklosti vodil veliko sestankov, kjer je bil fizično s sodelavci v pisarni, ni pa bil prisoten tudi z mislimi in to so sledilci začutili, da ni slišal njihove notranje misli, želje in zato so se počutili neslišane, necenjene in nespoštovane. Zmožnost biti osredotočen in fokusiran v trenutku, je ena najpomembnejših kompetenc vodij v dobi inovativnosti. Raziskovalci Univerze Harvard so v raziskavi potrdili pozitivno in neposredno povezavo med čuječnostjo, uspešnostjo in dobrim počutjem na delovnem mestu. Sledilci si želijo biti spoštovani in slišani. Vloga vodij je, da se v času sestankov in komunikacije s sledilci osredotoči in fokusira na sledilce – člane tima in podrejene.

Ljudje velikokrat čuječnost enačijo z meditacijo.

Opredelitev čuječnosti