Vsak spor, tudi tisti, ki izhaja iz ali je v zvezi z delovnim razmerjem, za delodajalca predstavlja določeno poslovno tveganje. Narava delovno-pravnih sporov je lahko zelo različna in sega vse od klasičnih pravic in dolžnosti delavca ter obveznosti delodajalca pa do situacij, ki so povezane s prepovedjo diskriminacije in vsakršnega nadlegovanja ali nedopustnega nadzorovanja (npr. elektronske pošte in drugih oblik komuniciranja) na delovnem mestu. Temu primerna so tudi različna poslovna tveganja, ki jih povzročajo spori.

Od motenj v delovnem procesu, stroškov reševanja sporov, trajanja tega reševanja pa do stresa vpletenih v spor, slabega delovnega vzdušja v poslovnem okolju in javne izpostavljenosti tako poslovnega subjekta kot tudi vodilnih v njem, če se začne pranje umazanega perila v medijih zato, ker reševanje spora poteka v javnem sodnem postopku.