Do 31. decembra 2023 se dopušča poraba javnih sredstev iz konta 96 tudi za oblažitv nastale škode zaradi poplav, tistim delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov prav tako pa tudi,  invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom.