UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V EVROPI

LUCAS VAN WEES, predsednik EAPM

Facebook
LinkedIn

Kot smo lahko priča v Evropi in drugje, kulturne, politične in gospodarske razlike pomembno vplivajo na upravljanje človeških virov, ki je tako bistveno za uspeh vsake organizacije. Danes se osredinjamo na porajanje znanja in zagotavljanje (neoprijemljivih) storitev, ki jih poganja človek. S tem lahko dosežemo vrednost za delničarje, poslovno uspešnost in vpliv na družbo. Vse to temelji na človeških vrednotah in dosežkih. Vsako organizacijo lahko obravnavamo kot zbirko učinkovitih odnosov. Pa vendar je učinek človeškega vidika redko popolnoma razumljen, je le deloma izmerjen in je včasih slabo upravljan.

 

Evropi gre na tem področju razmeroma dobro. V številnih študijah je kar nekaj evropskih držav na vrhu številnih lestvic, v katerih osrčju je človek. Glavni