Čeprav zelo pogosto enačimo upravljanje s kadri z upravljanjem zaposlenih, to ni enako, pa čeprav izhaja iz enakih procesov in ima enak cilj – ustrezno upravljanje s človeškim potencialom v organizaciji. Gre za dopolnjujoči si področji z različno vsebino in težiščem izvajanja dejavnosti.

Upravljanje zaposlenih izhaja iz upravljanja s kadri in kot njegov del tvori celoto upravljanja s človeškim potencialom v organizaciji. Prav zaradi tega je v praksi organizacij meja med enim in drugim področjem pogosto zabrisana, kar je problematično, če je rezultat tega, da se del aktivnosti ne izvaja, se ne izvaja enotno, ali pa se ne izvaja učinkovito. O ločnici in stičnih točkah obeh področij ter pomenu vsakega za optimalno upravljanje s človeškim potencialom za doseganje ciljev organizacije podrobneje v nadaljevanju.