USMERITI SE MORAMO K MENEDŽMENTU RAZVOJA

INTERVJU: PA SINYAN, VODJA SVETOVALCEV V PODJETJU GALLUP V EVROPI

TAMARA BARIČ, Telekom Austria Group, HR; članica uredniškega odbora revije HR&M

Facebook
LinkedIn

Pa Sinyan je vodja svetovalcev v podjetju Gallup v Evropi s sedežem v Nemčiji. Z uporabo najsodobnejše analitike vodilnim organizacijam pomaga pri razvoju vodij za prihodnost, z vključevanjem zaposlenih, strank in dobaviteljev pa v organizacijah oblikuje spremembe.

Kaj mora vodja danes delati drugače kot na primer pred desetimi ali petnajstimi leti, da mu zaupajo in da je uspešen? Kaj tisti, ki jih vodi, sploh pričakujejo od njega?

Največje spremembe na področju vodenja so povzročili sprememba narave dela, tehnologija in milenijci, do te ugotovitve pa smo prišli prek lastnih obsežnih raziskav in dela z drugimi organizacijami. Na Gallupu temu pravimo »nova volja« organizacijske kulture. Gallup organizacijam svetuje spremembo organizacijske kulture, pa tudi način usposabljanja vodij s pomočjo šestih funkcionalnih sprememb (tabela 1).