Pogovarjali smo se s poslovno antropologinjo, sociologinjo, kolumnistko in pisateljico, direktorico podjetja Budnjani, prof. dr. Lucijo Mulej Mlakar o pomembnosti koncepta Budnjani 4Q, ki ga je razvila. Gre za povezovanje inteligenc; racionalne, čustvene, duhovne in fizične.

Lucija Mulej Mlakar svoje znanje usmerja v raziskovanje na videz nezdružljivega in odpira nove poglede na svet. Vnaša pojem in prakso duhovnega kapitala za razumevanje družbe kot celote. Ustvarja metodologijo povezovanja duhovnega in materialnega kapitala, kjer se ta plemeniti le tako, da se ne ustvarja na temeljih starih razumevanj ekonomije, ki so bili »slepi« za globino in posledice neravnovesnega bogatenja.  

1.      V svojih metodah v središče postavljate človeka in ne materialni vidik. Kako to, da v tem času, ko je v ospredju predvsem materialni uspeh, uspevate.

Verjetno zato, ker pogledam globlje. Uspevati le materialno, denarno in naložbeno, je zelo dolgočasno. Tisti, ki živijo takšna življenja, pogrešajo barve. Dolgočasno je, če vidimo le eno dimenzijo življenja. Če se ujamemo v materializem in čaščenje udobja, če si v vsaki kaprici ustrežemo, vzgajamo v sebi nenasitno zver, ki postane s časom gospodar. Torej, če živimo le eno dimenzijo, četudi le duhovno, postanemo zelo dolgočasni, naporni in ne dišimo. Naš cvet duha je mrzel. Ničesar ne daje. Pomembno je, da znamo bivati, ne le služiti in najti smisla, ne le iskati dobrih naložb. Svoje poslanstvo vidim v tem, da tistim, ki so ustvarili veliko, pomagam, da uvidijo še ostale dimenzije življenja. Ker kar je zagotovo za vse, je smrt. Pameten človek danes živi tako kot, da je to zadnji dan. Kar ne pomeni, da se gre skrajnega uživaštva ali pretirane odgovornosti. Temveč, da živi z zavedanjem, da videz ne pokaže prav ničesar. Ko se mu zgodbe ljudi in njihovih življenj odvijejo pred očmi v duhovni zamaknjenosti, spozna, da je gola materialna moč nična in se osvobodi. Polna je iluzij in pasti. Zank. Veste, številni »uspešneži« so ujeti v subtilne kletke, ki jih denarja željno oko ne vidi. Cilj bivanja vseh pa je, da smo svobodni. Svoboden, ječ otet človek, lahko kreira nekaj novega. Suženj pohlepa, ambicij ali naslade nima v rokah ničesar, čeprav njegov ali njen storilnostni ego trdi drugače.

Pomembno je, da se vsak, ki je uspešen, vpraša, ali je srečen in predvsem, kakšen odtis vtiskuje v avrično polje zemlje.

2.      Kako pritegniti talente in drugačnost?

Tako, da si sami upamo biti drugačni. Da tvegamo »status quo«. Da smo pogumni, da naša dejanja žarijo integriteto. Da znamo delovati asketsko, ne le uživaško. Ljudje tekmujejo v tem, kdo je bolj srečen, kdo bolj uživa. To je patetično. Brez vložka ni napredka. Preprosto. Za velike dosežke moramo vlagati delo, trud, značajskost. Vse več ljudi pa sledi le formuli všečnosti in skrbi za lastno korist, zato kot civilizacija človeštva propadamo. HRM prihodnosti bo imel veliko opravka z umetno inteligenco. Zato je nujno, da kot ljudje napredujemo v integriteti, povezovanju inteligenc in v zavedanju, da ima vsaka stvar neko posledico. Četudi smo trenutno na točki moči, zaščiteni z denarjem in vplivnimi prijatelji, jutri morda ne bo več tako. To je rez, ki spremeni polje zavedanja onim, ki so otopeli od udobja.

3.      Kako lahko razvijamo zavest in jo negujemo?

Najprej s priznanjem, da obstaja. In kaj je zavest? Gre za kontemplacijo, meditacijo in čuječnost. To so isti izrazi za posebna stanja možganov, s tem, da se je izraz in praksa čuječnosti udomačila, ljudje so ju sprejeli, a med navedenimi izrazi ni bistvenih razlik. Pomeni pa, da se zavedamo procesov v svojem življenju. Če na primer delamo na nekem projektu, ki številnim prinaša zlo, bomo za to nekje, na neki ravni odgovarjali. Kovati dobičke na trpljenju ljudi ni modro. Vse več je »uspešnih« ljudi, ki npr. na področju aplikacij za pametne telefone, ki spodbujajo igro moči, utrjujejo idejo iluzij in pridobivanja na osnovi ne dejanj, ustvarjajo duhovno revščino. Zakaj na primer nimamo navala aplikacij za dvig etičnih in moralnih standardov? Verjetno se užitek in psihologija poneumljanja bolje prodajata. Masa ni zahtevna. A ko ljudi vidimo kot maso, se približamo nevarnemu dojemanju človeka kot številke, in če ustvarjamo tak posel, res nismo v redu. Da svojo inteligenco in sposobnost obračamo le v svoj prestiž, to je malenkostno. To ni navdihujoče in predvsem, dolgočasno je. Takih »uspešnežev« ne spoštuje nihče. Spoštovanje si moramo priboriti, zato se odgovorni podjetniki in kreatorji vedejo tako, da so spoštovani skladno z lastnimi zaslugami.

4.      Kako se lahko prilagodimo na hitre spremembe, umetno inteligenco …?

Tako, da se kot ljudje začnemo povezovati na novih osnovah: pristni sodelovalnosti, ki ji rečem fuzija, integriteti, ki je celovitost naše osebnosti in vedrini, ki skrbi za to, da ohranjamo svežino. Če smo HR direktor, ali direktorica, tako, da se trudimo za dobro ljudi. Ne le za ohranjanje svojega položaja.

5.      Koncept Budnjani 4Q povezuje vrste inteligentnosti; racionalno, čustveno, duhovno in fizično. Zakaj ravno te štiri?

Ker obravnavajo človeka kot bitje materije in duha. Vizije in energije. Torej IQ, materija, SQ duh. EQ vizija, PQ energija. Pomaga, da se vsak, ki je uspešen, še vpraša, ali je srečen in predvsem, kakšen odtis vtiskuje v avrično polje zemlje. Ni pomemben le oglični odtis. Temu sta predhodnika etični in moralni odtis. Zame je uspešen tisti, ki je Človek. Ne le iskalec udobja in prestiža. Meni so te ravni dolgočasne in brezizrazne. Za rast človek potrebujemo veter, za moč duha sem in tja vihar. Za velika dejanja mir čistega morja in popolnega vremena. Smo več dimenzionalna bitja. Kadar se zreducirano le na en odmev, zgolj na eno dimenzijo, nismo srečni. Nismo v sozvočju. Ne žarimo. To je degradacija vrste. Metodologijo povezovanja inteligenc Budnjani 4Q običajno predstavim v uvodnem pogovoru, kjer se pogovorimo o menedžmentu osebnosti tako posameznikov kot timov. Menedžment osebnosti je nova poklicna kategorija, ki jo uvajam, kot vejo poslovne antropologije. Kjer se držim načela 4Q: Opazimo. Budni. In ustvarjam Budne Rešitve. Torej, ko OPAZIMO (IQ, uporaba uma, razuma in duha), BUDNI (EQ, uporaba čustev, senzibilnosti in duše), ustvarjamo BUDNE (SQ, uporaba uma in čustev, duha in duše) REŠITVE (PQ, uporaba telesa kot templja duše in duha).

6.      Ali je lahko nekdo uspešen na poslovnem področju, na čustvenem pa nazaduje?

Seveda, a običajno je vsak, ki gradi uspeh na pravih temeljih, slej ko prej soočen z osebno rastjo. In duhovno. Sicer začne nazadovati. Zato mora razvijati čim več dimenzij, kot jih je sposoben dojeti. A če mu ob strani stoji znalec, nekdo, ki ve in zna, lahko hitro napreduje. Znalec je kot učitelj ali zgled. Temu sama rečem menedžment osebnosti.

7.      Za vas obilje pomeni uravnoteženost na vseh področjih življenja, kako doseči to uravnoteženost?

Z opazovanjem življenja. Ljudi. Njihovih usod. Ker če smo slepi, se bomo prevrnili v jamo in vsi tisti, ki nam sledijo. Trenutno ljudje ne kažejo velikega navdušenja, da bi na primer nabirali znanje skozi branje zahtevnih knjig. Branje dviguje vse ravni inteligentnosti, seveda če beremo ustrezno literaturo, ki zajemna vsaj abstraktno mišljenje. Ko ljudje nimajo želje po razvoju in rasti, nazadujejo. Če ne uporabljamo svojih danosti, sposobnosti in kompetenc, zakrnimo. Zato masi ljudi lahko prodate, kar želite, ker je navajena, da ne misli.

8.      Bi se lahko strinjali, da ni pomembno, kaj človek počne, temveč kakšen pogled ima na življenje in delovanje?

Oboje je pomembno in povezano eno z drugim. Pogled določa smer, pogled določa sposobnost poglobljenega uvida in razumevanja. Globina daje širino. Širina pa mehkobo in karizmatičnost. Način, kako nekaj dojemamo, določa smer in pot. Predvsem, »impact«. Torej, neizbrisen vpliv, ki ga s tem ustvarimo.