Izkušnje so pomemben del našega življenja, saj nas bogatijo in nam dajejo smisel. Večina ljudi na delovnem mestu preživi kar eno tretjino svojega odraslega življenja, torej so tudi izkušnje na delovnem mestu še kako pomembne. Koliko pozornosti pa namenimo razmisleku o tem, kakšna je izkušnja naših zaposlenih? Najverjetneje premalo. Gotovo je želja vsake organizacije, da bi zaposleni na delo prihajali, ker si to želijo, in ne zato, ker morajo. In kako to doseči? Odgovor je izkušnja zaposlenega.

Hitre spremembe na trgu delovne sile so pripeljale do tega, da morajo organizacije spremeniti pogled na svoje zaposlene. Predpostavka, da zaposleni morajo delati v naši organizaciji, v današnjem času več ne vzdrži. Jacob Morgan izpostavi zanimivo vprašanje, in sicer: če so izkušnje zares ključne za naš obstoj, kaj se zgodi z izkušnjami znotraj organizacije? V današnjem času, kjer vlada digitalizacija, umetna inteligenca, robotizacije, postaja izkušnja zaposlenega bolj pomembna kot kadar koli do zdaj. V središče je treba postaviti ljudi, saj so le ti naša edina konkurenčna prednost, ki je ostale organizacije ne morejo zgolj preslikati.1 V mesecu juliju in avgustu je KPMG izvedel internacionalno študijo, v katero so vključili 1.201 HR strokovnjakov, iz 64 držav. Izmed vprašanih je 50 % povedalo, da verjame, da je izkušnja zaposlenega ključnega pomena za organizacijo, zgolj 25 % vprašanih pa je izkušnjo zaposlenih izpostavilo kot ključno iniciativo za prihodnje leto, ali dve leti.5