V zadnjem času podjetja vse pogosteje uporabljajo t. i. utrip raziskav, ki predstavljajo bolj agilen pristop od tradicionalnih raziskav notranjega okolja in učinkovitosti, k zbiranju pravočasnih ter relevantnih povratnih informacij in k rednemu vključevanju zaposlenih v odločitve, ki se nanašajo na njihovo delo in dobro počutje. Ta novodobni način zbiranja povratne informacije s strani zaposlenih prinaša številne prednosti, ki pa so mnogim, predvsem na slovenskih tleh, še neznane.

Podatki, ki jih dobimo z raziskavami, imajo ogromno dodano vrednost. Tako raziskave zavzetosti in organizacijske kulture, ponujajo veliko dodano vrednost, saj nudijo poglobljene informacije. Če letne raziskave združimo z utrip raziskavami, pa so vzvodi sprememb in izboljšav na dosegu roke.

Vse od 90. let prejšnjega stoletja se anketiranje zaposlenih premika v digitalno obliko. Nove tehnologije na tem področju prinašajo velik potencial in omogočajo velik napredek. Podjetja v tujini od letnih ali polletnih zbiranj podatkov o zavzetosti zaposlenih napredujejo k anketam, ki se zaradi svoje dolžine in pogostosti imenujejo tudi utrip raziskave. Tovrsten način anketiranja zaposlenih se običajno uporablja za zbiranje informacij o celostni izkušnji zaposlenih, o njihovih občutkih, zadovoljstvu in podobno. Omejitev skorajda ni. Od tradicionalnih anket, ki so še vedno marsikje v uporabi, se razlikujejo po dolžini, pogostosti in fleksibilnosti. Utrip raziskave so namreč veliko krajše, saj se uporabljajo tudi večkrat na leto, hkrati pa ponujajo večjo prilagodljivost, saj lahko izvajalci po potrebi spremenijo in prilagodijo vprašanja. Osnovni namen utrip raziskav je hitra identifikacija tistih aktualnih dejavnikov, ki v danem trenutku vplivajo na delovno uspešnost zaposlenih, skupaj z vzvodi sprememb in izboljšav.

Prednosti utrip raziskav

Dostopnost tehnologije. V zadnjem desetletju je trg s pripomočki za zbiranje podatkov o izkušnji zaposlenih začelo rasti s svetlobno hitrostjo. Majhna podjetja so uvedla informacijske rešitve, med katerimi so najbolj prepoznavne Lattice, SurveyMonkey, Yelp, Qualtrics, Glint itn. S tem je anketiranje v podjetjih postalo cenejše in bolj dostopno, predvsem pa bolj učinkovito. Zdaj se po spletnih platformah za anketiranje podatki sami uredijo v bazo, številne platforme pa so že tako napredne, da samodejno izdajo poročilo o rezultatih. Izkoristimo, kar imamo na voljo!