Toyota je bila po 2. svetovni vojni zbombardirano zadolženo majhno japonsko družinsko podjetje. Niso imeli, ne denarja ne prostora, ne zalog. Imeli so samo ponosne in prizadevne ljudi. Zato so stavili na ljudi. Ker ni bilo povpraševanja, so naredili vse, da so pridobljeno naročilo čim prej spremenili v dobavo in plačilo. Velike proizvodne serije in vmesno skladiščenje ni prišlo v poštev, saj so bila naročila za različne modele vozil. V letih poskušanja, tavanj in učenja so našli način, kako vzpostaviti fleksibilne povezane proizvodne linije.

Vodstvo je dneve preživljalo v delavnicah, s sodelavci so na majhnem tlorisu izboljševali kakovost in produktivnost. Ugotovili so, da se vedno da še kaj izboljšati. Na voljo so imeli tudi ameriške svetovalce, ki so med vojno vodili povečanje industrijske proizvodnje. Ob naročilu kamionov za korejsko vojno je direktor prišel pred sodelavce in oznanil: »Naredili bomo trojne količine brez zaposlovanja! To je priložnost, da dvignemo produktivnost na raven General Motorsa.«

V zadnjih 60. letih je imela Toyota izgubo le v 2008, ker so se kljub stoječi proizvodnji odločili, da ne bodo odpuščali. Od 2004 do 2019 so imeli 180 milijard $ profita, naslednji štirje zasledovalci Ford, GM, VW in Honda pa skupaj 125 milijard. Za model avtomobila je biti najboljši v kakovosti, v prvih treh letih uporabe zelo prestižno mesto. V letih 2004 do 2019 je Toyota skupaj s svojo znamko Lexus pobrala 40 % prvih mest. Tako konsistentna uspešnost ni naključna, ampak je rezultat kulture, vrednot in načina funkcioniranja.

14 principov, ki so splošno uporabni za kakršno koli organizacijo.

Ta način imenujejo Toyota Production System, ki je opisan v knjigi The Toyota Way. Toyota ima stotine lokacij na vseh kontinentih in vsaka lokacija živi v okolju z različno kulturo in izzivi, zato to ni knjiga, kjer bi točno pisal format, kako je treba nekaj delati. V knjigi je v štirih delih opisanih 14 principov, ki so splošno uporabni za kakršno koli organizacijo. Sočasno pa iz opisanih primerov dobiš orodja in pristope, kako se lotiti.

  1. Filozofija: Vse odločitve temeljijo na dolgoročnem pogledu, tudi za ceno kratkoročnih finančnih ciljev.
  2. Procesi: Procesi naj prinašajo dodano vrednost kupcu v enakomernem toku. Poveži ljudi in procese tako, da problemi postanejo očitni, in jih reši takoj. Uporabi vlek, izravnaj obremenitve, standardizacija je temelj bodočih izboljšav. Kakovost vgradi v proces. Z vizualizacijo izboljšaj komunikacijo. Tehnologija naj služi ljudem, ne obratno.
  3. Ljudje: Razvijaj vodje, ki so strokovnjaki, vodje in učitelji. Razvijaj odlične posameznike in ekipe, ki živijo kulturo podjetja. Spoštuj partnerje tako, da jim daješ izzive in jim pomagaš pri razvoju.
  4. Znanstven način reševanja problemov: Temeljito razišči in se iterativno uči. Fokusiraj energijo izboljšav sodelavcev z usklajevanjem ciljev. Usmeri se v prihodnost s pogumno strategijo ter kombinacijo večjih in veliko manjših korakov.