Slovenci, ki odidejo po novo znanje in delovne izkušnje v tujino, se pogosto srečujejo s kompleksnimi situacijami in številnimi ovirami, ko se želijo vrniti v domovino ali ko želijo sodelovati z domačimi znanstvenimi in drugimi institucijami. Prepotrebno znanje tako pogosto ostane onstran naših meja, kar le še priliva na ogenj k dejstvu, da smo v zadnjih letih v Sloveniji priča večjemu valu odhoda intelektualnega kapitala iz naše dežele.

Društvo VTIS predstavlja interese v tujini izobraženih Slovencev in Slovenk. Člani, teh je več kot 700, si prizadevajo, da bi kroženje znanja med tujino in Slovenijo potekalo brez ovir in nepotrebnih birokratskih naporov. Zato so v skupnem dokumentu pripravili tudi pregled najpogostejših izzivov in ovir za pretok znanja iz tujine v Slovenijo ter obratno.