Your story text goes here.

VEČ ENERGIJE  - VEČ TALENTOV

DR. DANIJELA BREČKO, izvršna direktorica, Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov.

Facebook
LinkedIn

Sloveniji gre ta hip dobro. Zame je najboljši znak dejstvo, da Sloveniji primanjkuje kadrov. Nič novega, boste rekli. Seveda nam primanjkuje kadrov, če pa gredo v tujino? Morda res, toda ravno zaradi dejstva, da vojna za kadre obstaja, so organizacije in podjetja vsako leto pripravljena narediti več za njihovo pridobivanje, razvoj in zlasti zadrževanje.

Pri zadrževanju kadrov v organizaciji verjeli ali ne, ni bistvenega pomena plača, bolj pomembno je, da znamo sproščati pozitivno energijo zaposlenih, da jim omogočamo, da živijo svoje talente in strasti, da doživijo uspehe pri delu in nenazadnje, da znamo to nakopičeno pozitivno energijo v organizaciji tudi zadržati. To je pokazala tudi nacionalna raziskava Organizacijske energije, katere cilj je odkrivati in krepiti sestavine formule sproščanja in zadrževanja energije v organizaciji.

Čarobna formula za dvig organizacijske energije

Naloge vodij tretjega tisočletja so povsem drugačne od njihovih predhodnikov. Kot je dejal Henry Mindzberg: »Naloga vodij ni v tem, da prinašajo večje posle, naloga vodij je v tem, da pomagajo ljudem sproščati pozitivno energijo in s tem njihove talente.« In kako lahko to naredijo? Na eni strani mora znati sproščati energijo ljudi, kar lahko naredijo tako, da povežejo vrednote posameznika z vrednotami organizacije kot tudi povezati ljudi med seboj, dajo prave ljudi na prava mesta glede na njihove talente in strasti ter nenehno osmišljajo njihovo delo. Po drugi strani morajo tudi zadrževati to ustvarjeno energijo v organizaciji, kar pa naredijo tako, da poskrbijo za primerno psihološko in energijsko povračilo, zdravo delovno odkolje, dobre odnose in dobro počutje.

Prisotnost ali odsotnost teh dejavnikov pa vpliva na različne vrste energije v organizaciji, od energije razjedanja in malodušja (nekakovostne energije), do udobja in energije produktivnosti (kakovostne energije). Raziskava Organizacijske energije kaže, da ljudje ostajajo v organizacijah, kjer so prisotne kakovostne energije, medtem ko zapuščajo organizacije, kjer so prisotne nekakovostne energije.

Energijska bilanca 2018

Rezultati Nacionalnega merjenja organizacijske energije 2018 so pokazali, da se organizacijska energija v Sloveniji zadnja tri leta počasi izboljšuje. Enotni indeks organizacijske energije, kot razmerje med kakovostnimi in nekakovostnimi energijami, se je v letu 2018 povzpel  na 2,52 (leta 2017 je znašal 2,18 točke), kumulativno za obdobje treh let pa znaša 2,20 (lani  2,05),  kar v  primerjavi z najboljšimi evropskimi podjetji še vedno predstavlja znaten primanjkljaj. Ta namreč znaša čez 5,2 (vir: Bruch & Vogel 2011).

Vsaka vrsta energija se meri od 0-100 točk. Energija produktivnosti za leto 2018 znaša 72 točk, energija udobja 69 točk, energija malodušja 26 točk ter energija razjedanja 31 točk.

Lestvice organizacijske energije za leto 2018 v primerjavi z letoma 2017 in 2016 prikazuje slika 1.

Slika 1: Lestvice organizacijske energije v Sloveniji 2017 in 2016. Vir: Brečko, D. Analiza organizacijske energije 2018

V raziskavi je Sloveniji sodelovalo že 10.897 posameznikov in 128 organizacij iz zasebnega kot tudi javnega sektorja, ki smo jih razvrstili vzdolž petih globalnih panog: Storitve, Izdelki široke rabe in industrijski izdelki, Finančne storitve, Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti, Energetika in komunalne storitve.

Kje smo v letu 2018 namerili najboljšo energijo? 

Najboljšo  energijo v letu 2018, glede na velikost, izkazujejo velike organizacije, med panogami pa je v povprečju največ energije v sektorju Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti, kjer smo v letu 2018 namerili tudi najvišji posamični indeks, ki precej presega tudi vodilna evropska podjetja in to kar 6,52 točke.

Slika 2: Enotni indeks organizacijske energije po panogah. Vir: Brečko, D. Analiza organizacijske energije 2018.

Zagotovo pa je največje presenečenje letošnjega leta  javni sektor, kjer smo prvič namerili malenkostno višji povprečni indeks kot v gospodarstvu.

Glede na pričujoče rezultate, znaša enotni indeks organizacijske energije v gospodrstvu 2,49, v javnem sektorju pa 2,53.

Kdo so najboljši gospodarji organizacijske energije 2018?

Šestega decembra 2018 smo v Mestni hiši Ljubljana podelili priznanja za najboljši indeks organizacijske energije vzdolž petih globalnih panog.

Nagrado za najboljši indeks Organizacijske energije so prejeli:

V panogi STORITVE: Javni zavod ZDRAVSTVENI DOM RADEČE z indeksom 5,57.

V panog IZDELKI ŠIROKE RABE IN INDUSTRIJSKI: RLS, merilna tehnika  z indeksom 3,60.

V panogi FINANČNE STORITVE: ADRIATIC SLOVENICA, z indeksom 2,58.

V panogi ENERGETIKA IN KOMUNALNE STORITVE: RESALTA z indeksom 2,54.

V panogi TEHNOLOGIJA, INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE IN RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI: MI ELEKTRONIKA z indeksom 6,52.

Organizacijam, ki so dosegle ali presegle indeks 2,50 pa smo izročili tudi certifikat Dobre energije, ki velja eno leto.

Vsem dobitnikom nagrad in certifikatov iskreno čestitamo za njihove dosežke, vsem sodelujočim se toplo zahvaljujemo za pristop k projektu, vse ostale pa opogumljamo, da se kmalu odločite preveriti energijski naboj v vaši organizaciji in se pridružite gibanju Dvig organizacijske energije  za večjo strast in trajnostno rast.